صفحه ویژه: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم!

بیانیه حزب کمونیست کارگری بمناسبت اول ماه مه: با پرچم سوسیالیسم به جنگ نظام بیمار و نکبت زده سرمایه داری برویم!

اول مه مه روز جهانی کارگر۹۹، موقعیت جنبش کارگری در فضای سیاسی ایران، برنامه اول، با حمید تقوایی و اصغر کریمی

نیم نگاه: اول مه مه روز جهانی کارگر۹۹، موقعیت جنبش کارگری در فضای سیاسی ایران، برنامه اول

دستورالعملی برای روز جهانی کارگر

رو در رو : مصاحبه محمود احمدی با محمود صالحی درباره کرونا، حداقل دستمزد و اول ماه مه

اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگری علیه بربریت سرمایه

کارگران به استقبال روز جهانی کارگر میروند: افزایش حداقل مزدبه نه میلیون تومان

اول مه با افق سوسیالیسم

به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر برویم: برنامه در اینستاگرام شهلا دانشفر و جوانمیر مرادی

بیانیه های اول مه، پلاتفرم خیزش توده ای فردا است

سقز: کارگران به استقبال روز جهانی کارگر میروند

اول مه لحظه تولد روزی بزرگ

اول مه در دوران کرونا!

محبوبه فرحزادی: اول ماه مه روز جهانی کارگر و ١٢ اردیبهشت روز معلم گرامی

بیانیه مشترک «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» و «گروه اتحاد بازنشستگان» بمناسبت اول ماه مه

کارگران به استقبال روز جهانی کارگر میروند, بیانیه مشترک شورای بازنشستگان ایران و گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند

اینرا هم بخوانید

چله ی پرستوهای ایران- خاطره محرم نژاداصل

با درگذشت مهسا امینی، صدای اعتراض مردم ایران رسا تر از همیشه به گوش می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.