برگزاری روز کارگر در شهرهای کردستان

اگر بحران کرونا و محدودیتهای بهداشتی و اجتماعی به دلیل شرایط کنونی و قرنطینه شدن مردم پیش نمیآمدند، امسال ما میتوانستیم مراسم و مارشهایی با شکوه را تجربه کنیم. بدلیل اعتراضات وسیع و کوبنده مردم در نزدیک به دویست شهر در سطح سراسری و در تعداد زیادی از شهرهای کردستان در آبان ماه و دی ماه ٩٨، بدلیل اعتراض اجتماعی و توده ای کارگران و مردم علیه بیکاری، علیه فساد و دزدی و علیه جمهوری اسلامی و دولت روحانی.
با وجود محدودیتهای شرایط کرونا ما شاهد برگزاری چند گلگشت و مراسم جشن در شهرهای کردستان بویژه در سقز و سنندج و… بودیم. تعداد زیادی از کارگران و مردم جشن روز کارگر را با پرچمهای قرمز جشن گرفتند.
در استانه روز کارگر ٩٩ چندین بیانیه و قطعنامه توسط فعالین کارگری و تشکلها و گروه های کارگری منتشر شد. در تعدادی از دانشگاه ها از جمله در تهران، نجف آباد، مشهد، بابل و اصفهان دانشجویان همراه با بازنشستگان، فعالین کارگری در سقز و کرمانشاه بیانیه های مشترکی را منتشر کردند. اتحاد و همدلی کارگران و بیانیه های مشترک با دانشجویان حاصل اعتصابات و اعتراضات پر جنب و جوش کارگران در سالهای گذشته است.
توسط فعالین کارگری و شناخته شده چندین پیام صوتی بمناسبت روز جهانی کارگر منتشر شد.
برای اولین بار جمعی از فعالین کارگری شهرهای پیرانشهر، نقده و اشنویه در ارتباط با روز جهانی کارگر بیانیه مشترکی را منتشر کردند. متن این بیانیه در میدیای اجتماعی قابل دسترس است.
جایگاه پیامهای صوتی و تصویری، قطعنامه و بیانیه ها(گفتارهای سیاسی) را باید بیشتر شکافت و توضیح داد. گفتارهای سیاسی امسال از زوایای متفاوتی بیانگر شرایط و موقعیت کارگران در شرایط کنونی است.
گفتارهای سیاسی(پیامهای صوتی و تصویری، قطعنامه و بیانیه ها) کارگران رابطه اجتماعی و معیشتی آنها با شرایط اقتصادی و سیاسی در جامعه و رابطه مستقیم طبقه کارگر و مردم تهیدست با دولت بعنوان ارگان و نماینده بورژوازی و کارفرماها و ارگان استثمار و سرکوب مستقیم سیستم امنیتی و حاکمیت ضد انسانی ج.ا، را بوضوح بیان کرده اند. دستمزدهای زیر خط فقر، سلب ازادی بیان و تشکل، بیکاری ساز های میلیونی و در شرایط کنونی (دوره کرونا) نداشتن معیشت ، در دسترس نداشتن امکانات پزشکی و دارویی، کودکان کار و بی سرپناها و آزادی کارگران زندانی و آزادی زندانیان سیاسی خواستهای اصلی گفتارهای سیاسی بوده اند. تامین معیشت و حقوق های پایه برای خانواده و شهروندانی که بدون حقوق و درآمد هستند بخش مهمتر خواست کارگران در روز کارگر امسال را شامل شده است.
گفتارهای سیاسی(پیامهای صوتی و تصویری، قطعنامه و بیانیه ها) کارگران بر بستر شعار و اعتراضات توده ای و اجتماعی شکل گرفته اند که در آبان و دی ماه ٩٨ در کف خیابانها توسط مردم علیه بیکاری، فساد، دزدی و برای نابودی حکومت اسلامی بدست گرفته شده اند. وقتی که کارگران و معلمان و بازنشستگان میگویند “منزلت معیشت حق مسلم ماست” به معنی تامین معیشت و حق برخورداری از بیمه بیکاری و حقوق های پایه برای تامین معیشت است که در گفتارهای سیاسی کارگران با استواری و محکم بیان شده اند. در روز کارگر امسال بخشهای زیادی از کارگران استوار و قدرتمند از حق انسانی و برخورداری از معیشت و حقوقهای بالاتر از خط فقر دفاع کردند. اول ماه می امسال جلوه ای درخشان از تبلور اعتراض و مبارزات اجتماعی برای رفاه و برابری، منزلت و معیشت بود.

امسال به نظر من کارهای جالبی برای گرامیداشت روز کارگر انجام شد. از جمله؛ «از سوی فعالین کارگری و اکتیویست های اجتماعی گروه های گرامیداشت اول مه از جمله گروه تلگرامی «اول مه روز جهانی کارگر» شکل گرفت. روز اول مه، در گروه ویژه اول مه «اول مه روز جهانی کارگر» که از قبل تشکیل داده بودند همزمان جمع شدند و اول مه را آنلاینی برگزار کردند. در این گروه حدود ٣٠٠ نفر از فعالین کارگری و اجتماعی گرد آمده بودند و پست هایی به مناسبت این روز در گروه منتشر کردند. در یکی از پست ها چنین آمده بود: “سال گذشته اول مه روز جهانی کارگر را در مقابل مجلس برگزار کردیم و امسال سیصد نفر از کارگرانیم که اینجا در این گروه جمع شده ایم و روز همیستگی جهانی کارگر را گرامی میداریم. امسال ما با قطعنامه ها و بیانیه هایمان صدای اعتراض همه کارگران و همه مردمیم. در قطعنامه ها و بیانیه هایمان اعلام کردیم که دستمزد چند بار زیر خط فقر را نمی پذیریم. دستمزد باید به بالای خط فقری که ٩ میلیون اعلام شده افرایش یابد. اعلام کردیم و گفتیم درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان برای تمام کودکان و مسکن مناسب از حقوق پایه ای ما مردم است. اعلام کردیم و فریاد زدیم کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و در این کوران کرونا زندانها باید تعطیل شوند. اعلام کردیم و گفتیم باید همه مردمی که درآمدی ندارند یا بی درآمد هستند معیشتشان تامین گردد و مقرری برای تامین زندگیشان پرداخت شود. گفتیم معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”.
در ادامه سرود انترناسیونال با کلیپی که در آن عکس هایی از اعتراضات کارگری نمایش داده میشد به زبانهای دیگر همچون فرانسوی، انگلیسی و ترکی پخش شد. سپس قطعنامه های مختلف کارگری در صفحه گذاشته شد. این صفحه همچنان دایر است و گفمان ها بر روی روز جهانی کارگر، خواستها و اعتراضات کارگران، خواستها و اعتراضات معلمان داغ است و خواست آزادی کارگران، معلمان، و تمامی زندانیان سیاسی و لغو تمامی احکام امنیتی صادر شده برای تمامی فعالین سیاسی برجسته است و میدرخشد».(بخشهایی از گزارش شهلا دانشفر)
حضور فعال کارگران و توده وسیعی از مردم بمناسبت گرامیداشت روز کارگر پشتوانه محکم و قابل اتکای جامعه است که در تدارک طوفانهای اعتراضی و مبارزاتی و اعتصاب و اداره شورایی است.

١٦ اردیبهشت ١٣٩٩
٥ می ٢٠٢٠

ایسکرا ۱۰۳۹

اینرا هم بخوانید

بحران سیاسی عراق و بن بست پارلمان- نسان نودینیان

برای دومین بار از ظهر 30 جولای پارلمان عراق به تصرف طرفداران مقتدی صدر درآمده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.