قرار مصوب دفتر سیاسی حزب در مورد تعلیق عضویت علی جوادی

انترناسیونال 907
قرار مصوب دفتر سیاسی حزب
۷ فوریه ۲۰۲۱ (۱۹بهمن ۱۳۹۹)
(توضیح: طبق موازین حزب، تعلیق یک عضو کمیته مرکزی حزب مستلزم رای حداقل دو سوم اعضای دفتر سیاسی و همینطور دو سوم کلیه اعضا و مشاورین کمیته مرکزی حاضر در جلسه دفتر سیاسی است)

تعلیق عضویت علی جوادی
۱- در یکساله اخیر علی جوادی نظراتی انتقادی نسبت به سیاستهای رهبری حزب مطرح کرده است که مشروحا از جانب رهبری و کادرهای حزب بطور علنی و در سمینارها و جلسات درون حزبی پاسخ گرفته است. اعضای کمیته مرکزی و کادرها و اعضای حزب، بجز تعداد معدودی، با نظرات علی جوادی مخالف هستند و این را در جلسات و بحثها و موضعگیریها و انتخاباتها به روشنی نشان داده اند.
٢- علی جوادی در عکس العمل به رد نظراتش در حزب به آژیتاسیون و برخورد خصمانه علیه حزب روی آورده است. انگها و اتهاماتی نظیر توده ایسم، مارکسیسم زدائی، شاگرد شوفر جنبشهای دیگر، دفاع از موسوی و ارتش آزاد سوریه، دفاع از فعالین جنبش های ارتجاعی، دفاع از فعالین با پرچم الله اکبر، رفتار مادون انسانی، رفتاری شبیه “سردمداران حزب بلشویک بعد از لنین” از جمله مواضع و اظهارات علنی او علیه حزب است. این حملات به کرات تکرار شده و در واقع به یک آژیتاسیون روزمره علیه حزب تبدیل شده است.
٣- بسیاری از مواضع و برخوردهای خصمانه علی جوادی در پوشش نقد نظرات حمید تقوائی، که به مواضع حزب تبدیل شده و مبنای پراتیک ارگانهای حزبی است، صورت میگیرد. این در واقع حمله به حزب و حمید تقوائی، آن هم با لحنی که بیشتر به شانتاژ و ترور شخصیت شبیه است، در قالب نقد سیاسی است.

٤- علی جوادی علیرغم آنکه تا کنون بخاطر ابراز علنی نظراتش تا حد آژیتاسیون خصمانه علیه حزب حتی یک تذکر تشکیلاتی دریافت نکرده است تصویری استالینی از مناسبات درون حزبی بدست میدهد. رهبری حزب را متهم میکند که از نقد می‌هراسد و مخالفین را مرعوب و خاموش می‌کند. این سیاهنمائی از حزب، در حالی که در تمام تاریخ حزب ما حتی یک تذکر شفاهی ساده به هیچ عضوی بدلیل اختلاف سیاسی داده نشده و هیچ حق و مسئولیتی به این دلیل از کسی گرفته نشده است، در واقع همصدائی با تبلیغات نخ نمای جنگ سردی علیه کمونیستها است.

با توجه به نکات فوق دفتر سیاسی اقدامات علی جوادی را با نفس عضویت در حزب کاملا مغایر میداند و خود را موظف میبیند در دفاع از حزب و حزبیت عضویت علی جوادی را تعلیق ‌کند. علی جوادی می‌تواند در صورت اعتراض از نشست بعدی کمیته مرکزی حزب تقاضای تجدید نظر کند.

اینرا هم بخوانید

با مرگ شوروی جهان سقوط کرد و جنگها وسعت یافت- شمی صلواتی

با مرگ شوروی جهان سقوط کرد جنگها وسعت یافت، کشورهای بسیاری نابود شدند، جهان دچار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *