Capitalism must be dismantled! Socialism is the only way to save humanity! Long live Mayday, the day of global solidarity of the working class

An unequal and relentless fight has ruled the bloody history of capitalism and the brutal exploitation of the working class. This system has afflicted humanity not just with its inequality and injustice, and subjugation and poverty, but also with its superstition, religion, nationalism and anachronism.

This system has made millions of people to be caught up in war, hostility, racial, national and religious hatred, so that the foundations of poverty, misery and injustice of the system can remain hidden. In this system, even in the freest parliamentary democracies, democracy and freedom are in reality nothing but freedom for capital, profit and accumulation of wealth for the top 1%, and the absence of freedom and the accumulation of poverty and misery for the 99%. In systems such as the Islamic regime of Iran, even this parliamentary democracy for deciding which party of the ruling class is brought to power, is non-existent. There, what the workers face and have to fight against when they protest is imprisonment and flogging.

This wheel of exploitation and misery must stop. This is the socialist determination of May Day. This is the basis of the solidarity of the millions of people who have come forward for equality and the elimination of exploitation; to take control of their lives and to put an end to the rule of capital and to this upside-down world.

In Iran, the people, and in front of them the working class, have resolved to overthrow the savage and inhuman Islamic regime. Their fight to bring down the Islamic regime will free not only the people of Iran but the entire world of the menace of the Islamic government and Islamic movement. Solidarity with the working class and people of Iran and a global boycott of that murderous regime will help the people of Iran to bring the day of overthrow of that inhuman regime and system closer.

Long live the international solidarity of workers!
Down with the Islamic regime of Iran!

Worker-communist Party of Iran – Organisation Abroad
May 1, 2021

…………………………..

Avskaffa kapitalismen! Socialismen är mänsklighetens enda räddning.

Länge leve arbetarklassens internationella solidaritetsdag!
En ojämn och obeveklig kamp genomsyrar historia av kapitalismen och den brutala utsugningen av arbetarklassen. Kapitalismen har inte bara medfört ojämlikhet, orättvisa, fattigdom och underlägsenhet utan också lössläppt religion, nationalism, bakåtsträveri och andra övertro mot mänskligheten. Den har invecklat miljoner människor i krig och i religiösa, rasmässiga och nationella konflikter så att grunderna till klassamhälle förblir dolda under spillror av dessa konflikter.

Även det kapitalistiska parlamentet har inte medfört någon fördel för de sårade och lidande människorna runtom i världen. Snarare har det varit ett medel allena för att legitimera det system som baseras på frihet för kapitalet och profiteringen.

I många kapitalistiska länder såsom Islamiska republiken Iran existerar inte ens en skendemokrati för att få de härskande klassernas partier till makten. Där döms arbetaren helt enkelt till fängelsestraff och piskning för att upprätthålla och bibehålla kapitalets makt.

Den socialistiska domen från 1 maj är tydlig: exploateringskarusellen måste stoppas! Att stoppa denna karusell är grunden för solidaritet mellan miljontals människor som kämpar för jämlikhet och mot utsugning för att mänskligheten själv ska ta kontrollen över sitt liv och vänder denna omvända värld rätt. Människor uppnår ett mänskligt samhälle bara genom att den blodbesudlade kapitalismen ersätts med socialismen.

I Iran är det frihetsälskande och protesterande folket, inte minst arbetarklassen, fastbeslutna att störta den islamiska regimen och befria folket. På så sätt befrias också människor i hela världen från den människofientliga, islamiska rörelsen!

• Arbetare i hela världen utgör en enda klass. Vi kämpar sida vid sida med arbetarklassen mot de enprocentiga som härskar över världen.

• Utbredd fattigdom, miljöförstörelse, krig och ödeläggelse är resultatet av den här klassens dominans över människors liv.

• Företrädare för den arbetar- och kvinnofientliga regimen i Iran sitter i världsorganisationer såsom ILO och FN:s kvinnokommission! Detta är en skandal som omedelbart måste upphöra och den islamiska regimens hantlangare måste uteslutas ur världssamfundet.

Länge leve arbetarnas och frihetsivrande människornas internationella solidaritet!

Irans arbetarkommunistiska partis utlandsorganisation
2021-05-01

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *