استقامت مادران دادخواه دوران پهلوی را بخاطر آوریم

جا دارد بار دیگر به بهانه روز مادر به احترام مادرانی که رژیم پادشاهی پهلوی رنج های بسیاری را بر آنها تحمیل نمود، تمام قامت بایستیم. مادرانی که به هنگام باز شدن درهای زندان ها در سال ۱۳۵۷، شوق دیدار و آزادی فرزندانشان را با همه ما تقسیم کردند.
امروز بسیاری از این مادران دیگر در میان ما نیستند، اما اوین و سایر زندان های مخوف، به همت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و امید در دل های مادران بسیاری برای دوباره گشودن درب این زندان ها و در آغوش گرفتن فرزندانشان، همچنان شعله ور است. به امید تحقق آن روز، یادشان جاودانه باد.
شرح عکس: مادر زیبرم (مادر احمد زیبرم )، مادر سلاحی ( مادر کاظم، جواد و حسین سلاحی )، مادر آل آقا ( مادر نسترن و لادن آل آقا )، مادر پنجه شاهی ( مادر نسرین، سیمین و عبدالله پنجه شاهی ) و مادر کلانتری نیستانکی ( مادر علیرضا کلانتری نیستانکی ).
تابستان ۱۳۵۸ – بندر انزلی

برگرفته از مدیای اجتماعی

اینرا هم بخوانید

عکس روز: این جنگ لعنتی را تمام کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.