آنهایی که توطئه جمهوری اسلامی برای ربودن رفقایشان را محکوم می‌کنند!

پلیس ایالات متحده آمریکا خبر داده است که ۴ نفر از تروریستهای جمهوری اسلامی، که طرح ربودن مسیح علینژاد را ریخته بودند، دستگیر کرده است. تعدادی از فعالین سیاسی فیسبوکی هزار و یک اما و اگر آورده اند که این عمل تروریستی جمهوری اسلامی را محکوم نکنند. حتی آنجا هم که محکوم کرده اند، آنقدر به خود شخص مسیح علینژاد گیر داده و به گذشته او و والدینش پرداخته اند که موضوع مورد بحث کاملا حاشیه ای شده است. انگار منتظر یک چنین فرصتی بودند که مسیح علینژاد را افشاء کنند!
موضوع کاملا روشن است و اگر کسی واقعا قصد داشته باشد صدها هزار جنایت جمهوری اسلامی، که توطئه ربودن مسیح علینژاد آخرین نمونه آن است را محکوم کند، بدون اینکه بپرسد چه کسی هدف یکی دیگر از توطئه های جمهوری اسلامی بوده، بدون اینکه مکثی کند می‌گوید که جمهوری اسلامی رژیم صدها هزار اعدام و تباهی محکوم است.
ما همیشه گفته ایم که ادعای آزادی زمانی معنی می‌دهد که آن را برای مخالفین خودمان هم بخواهیم. همیشه گفته ایم که ادعای مطالبه لغو حکم اعدام زمانی معتبر است که برای جنایتکارترین جانیان هم بخواهیم. همیشه گفته ایم که ادعای آزادی فعالیت سیاسی و امنیت برای فعالین سیاسی زمانی معتبر است که آن را برای مخالفین‌مان هم بخواهیم.
آن کس که آزادی سیاسی، امنیت … را فقط برای خود و رفقای هم حزبی خودش می‌خواهد، هیچ وعده و ادعایی را از او نمی‌پذیرم.
۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

درباره درخواست پیوستن فنلاند به پیمان ناتو- ناصر اصغری

روز ۱۵ مه ۲۰۲۲، بعنوان روزی تلخ و ناگوار در تاریخ فنلاند ثبت خواهد شد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.