محسن ابراهیمی: چهار مطلب کوتاه از فیسبوک

بدنه نیروهای انتظامی، هشیار باشید!

تا دیر نشده به مردم بپیوندید!

دیر نیست، دور نیست روزی که سرتیپ پاسدارانی که شما را برای نشانه گرفتن قلب خواهران و برادران و مادران و پدران و همکلاسیها و هم محلی هایتان به خیابانها می فرستند، دنبال راهی برای فرار از دست مردم خشمگین باشند. مردمی که برای رهایی از 42 سال فقر و گرسنگی و بی آبی و بی برقی و محرومیت و تحقیر به خیابانها می ریزند و فریاد میزنند: خامنه ای حیا کن، مملکتو رها کن! فریاد میزنند: سپاهی حیا کن، مملکتو رها کن! فریاد میزند: جمهوری اسلامی نمی خواهیم، نمی خواهیم!

خیلی از شماها به خاطر فقر و بیکاری که همین حکومت به میلیونها جوان در ایران تحمیل کرده است ناگزیر شده اید در صف نیروهای انتظامی این حکومت وارد شوید که برای سرکوب مردم به جان آمده سازمان داده است. حتی در میان شما شاید جوانانی هستند که به خاطر احساسات مذهبی و دروغهای این حکومت که طرفدار “مستضعفین” است در صف بسیج و سپاه و نیروی انتظامی داخل شده اید.

اما امروز دیگر روشن شده است که همین سرداران سپاه، در خدمت خامنه ای و نظام چپاولگر، مثل اختاپوس به زمین و دریا و جنگل و رودخانه و آب و برق و نفت و گاز و هر گونه منبع ثروت مردم و حتی دستمزد 5 بار زیر خط فقر کارگران دست درازی کرده اند و ثروت این کشور را میان خود تقسیم کرده اند و در عین حال شما را با شعار “مرگ بر آمریکا” به سراغ همین مردم فقر زده و ستمدیده و معترض میفرستند! شما را در مقابل مردم قرار میدهند و خودشان فرزندان خود را به آمریکا و انگلستان و کشورهای غربی می فرستند.

هشیار باشید. اجازه ندهید اینها نفرت و خشم مردم از این همه بی حقوقی را به سمت شما برگردانند و خودشان مشغول دزدی و چپاول باشند و برای روز فرارشان ثروت در کشورهای دیگر انبار کنند!

اجازه ندهید شما را در معرض خشم مردم قرار دهند و خودشان برای فرار برنامه ریزی کنند!

هشیار باشید. صف این چپاولگران دزد و آدمکش را ترک کنید.

هر چه زودتر به مردم بیپوندید و در صف مردم معترض باشید، همین مردم معترض شما را با آغوش باز پذیرا خواهند شد!

هشیار باشید!

4 تیر 1400 – 26 جولای 2021


لحظه ای که نیروی سرکوب تزلزل نشان میدهد!

ویدیو کلیپی از اعتراض شهر تبریز که حاکی از آغاز تزلزل در نیروهای سرکوب است ضمیمه این یادداشت است!

پلیس ویژه سرکوب به مردم معترض التماس میکند که صبر کنند. میگوید: نوکر همه تون هستیم. این همه رنج کشیدید. این همه صبر کردید. چند هفته هم صبر کنید. … و بالاخره مردم با شعار “آذربایجان بیدار است، کنار خوزستان است” اعتراضشان را ادامه میدهند!

این لحظه مهمی است. لحظه ای کوتاه اما جلوه ای مهم از آغاز علنی نگرانی و تزلزل در نیروهای سرکوب است.

نیروی سرکوب قرار نیست به مردم التماس کند. قرار است سرکوب کند. قرار است به عنوان آخرین شانس حکومت اسلامی اگر هم نتوانست نجاتش دهد، نابودیش را به تاخیر بیاندازد. اظهار نوکری توسط نیروی سرکوب که انتظار میرود آبان 98 را تکرار کند، نشانه ای بسیار گویا از یک تغییر روانشناختی در اردوی دشمن است. تغییری که در لحظاتی میتواند به صورت دومینو تکرار شود. و آن لحظه ای است که نه از تاک نشان خواهد مان و نه از تاکنشان.

3 مرداد 1400 – 25 جولای2021


حسن روحانی باز هم وراجی کرد!

اول انکار میکنند. بعدا قبول میکنند اتفاقی افتاده است اما تا میتوانند دروغ میگویند. وسط کشتار مردم، وقتی کمی به خودشان می آیند ولی فقیه و رئیس جمهورشان با چرندیات نخ نمای همیشگی شان ظاهر میشوند که فقط نمک بر زخمها می پاشد، مردم را منزجر تر و عاصی تر و خشمگین تر میکند و آتش اعتراض را افروخته تر!

یک هفته بعد از بپاخاستن مردم تشنه جان به لب رسیده خوزستان، حسن روحانی، رئیس جمهور امنیتی هفت خط به وراجی همیشگی اش پناه برد:

  • مردم خوزستان را از یک عده ای که گاهی سخنان و شعارهای ناصحیحی میدهد باید جدا کنیم!
  • یک فرد نااهلی ممکن است بیاید وسط این‌ها از یک سلاح گرم هم استفاده کند و تیراندازی کند و یک عزیز ما کشته شود!

یک عده؟ گاهی سخنان ناصحیح؟ یک فرد نا اهل؟ هزاران انسان درد کشیده به خیابانها ریخته اند و به کل بساط اسلامی حاکم و ولی فقیهش را با شعارهایشان علیه حکومت و مقامات حکومتی اعتراض میکنند و این امنیتی حقه باز با این کلمات فکر میکند میتواند کسی را فریب بدهد!

حتی احمق ترین عناصر صف امام زمان که برای مقابله با مردم مسلح کرده اند هم وقتی یزله پرشور جمعیت عظیم جوانان را با چشم خود می بینند که پا بر زمین میکوبند و درد و رنج و خشم و عصیان خود را نثار خامنه ای و روحانی میکنند پیش خود خواهند گفت این ها “یک عده ” نیستند، هزاران انسان خشمگین هستند! اینجا “یک نفر نااهل” نیست که با سلاح گرم به ما تیراندازی میکند! این ما هستیم که که با سلاح گرم در این گرمای طاقت فرسا قلب مردمی تشنه لب را نشانه گرفته ایم!

وای بر روزی که درصف همین نیرو، با دیدن دروغ و دغل رئیس جمهورشان در کف خیابان تزلزل بیفتد!

آن روز دیر نیست!

31 تیر 1400 – 22 جولای 2021


دم الهه هیکس را بگیرید و از همه رسانه ها بیرون بیاندازید!

مردم تشنه خوزستان در کف خیابان به ستم و ظلم جمهوری اسلامی اعتراض میکنند، نیروهای امنیتی بیرحمانه مردم را به گلوله می بندند، و این “پرستوی” جمهوری اسلامی در خارج با وقاحت و بیشرمی خطاب به مخاطب انگلیسی زبان تویت میکند که افراد مسلح در میان تظاهر کنندگان هستند که توسط اسرائیل آموزش دیده و حمایت مالی و پشتیبانی میشوند!

این مزدور حکومت اسلامی در جریان انتصاب آیت الله اعدام به ریاست جمهوری هم چپ و راست در رسانه های خارج کشور ظاهر میشد و برای گرما دادن به تنور خاموش “انتخابات” خزعبلات می بافت که صندوق رای یک “حق” است و باید شرکت کرد. و آنقدر بیشرم هست که تبلیغ برای معرکه حکومتی را تحت عنوان فعال حقوق بشری در رسانه های خارج از کشور بیان میکند.

باید دم این “الهه” متعفن جمهوری اسلامی در خارج کشور را گرفت و از همه رسانه بیرون انداخت.

او شریک جرم آدمکشان حاکم در ایران است!

31 تیر 1400 – 22 جولای 2021-07-26

اینرا هم بخوانید

چله ی پرستوهای ایران- خاطره محرم نژاداصل

با درگذشت مهسا امینی، صدای اعتراض مردم ایران رسا تر از همیشه به گوش می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.