دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران: قرار در مورد رفع تبعیض زبانی

با توجه به اینکه
• تبعیض زبانی یکی از مصادیق مهم ستم و تبعیض ملی در ایران است؛
• برنامه یک دنیای بهتر خواهان ممنوعیت زبان رسمی اجباری است و اعلام میکند:
“دولت ميتواند يک زبان از زبانهاي رايج در کشور را به عنوان زبان ادارى و آموزشى اصلى تعيين نمايد، مشروط براينکه امکانات و تسهيلات لازم براى متکلمين به ساير زبانها، در زمينه هاى زندگى سياسى و اجتماعى و آموزشى، وجود داشته باشد و حق هرکس به اينكه بتواند به زبان مادری خویش در كليه فعاليت هاى اجتماعى شرکت کند و از کليه امکانات اجتماعى مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد.”

دفتر سیاسی برای رفع تبعیض زبانی در ایران بر نکات زیر تاکید میکند:
١- زبان رسمی اجباری باید لغو شود و از میان زبانهای رایج یک زبان به عنوان زبان آموزشی و اداری اصلی و سراسری انتخاب بشود.
٢- در استانها و مناطقی که زبانی غیر از زبان سراسری رایج است، علاوه بر زبان سراسری، امکان تحصیل در همه سطوح به زبان مادری باید فراهم شود. در این مناطق باید خدمات دولتی و اداری و اجتماعی در کنار زبان سراسری به زبان مادری نیز برای همگان در دسترس باشد.
٣- همه مردم در سراسر کشور حق دارند به زبان مادری خود فعالیت اجتماعی و سیاسی و ادبی و هنری و علمی و رسانه ای داشته باشند.
٤- در سراسر کشور زبان اصلی تدریس میشود. آموزش زبان اصلی، بعنوان زبان سراسری ارتباط همه مردم با یکدیگر، برای همه شهروندان الزامی است.
٥- زبان انگلیسی زبان بین المللی علم و صنعت و هنر جهان عصر ما است. ازینرو به منظور امکان شرکت مستقیم تر و فعالانه تر مردم در پیشرفتهای علمی و فرهنگی جهان معاصر و کمک به بهره مندی جامعه از مواهب این پیشرفتها، زبان انگلیسی، با هدف تبدیل تدریجی آن به یک زبان آموزشی و اداری متداول در ایران، از اولین سالهای تحصیلی در همه مدارس کشور باید آموزش داده شود.

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران
٢٥ ژوئیه ١ ٢٠٢ ، سوم مرداد ١٤٠٠

اینرا هم بخوانید

چله ی پرستوهای ایران- خاطره محرم نژاداصل

با درگذشت مهسا امینی، صدای اعتراض مردم ایران رسا تر از همیشه به گوش می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.