کابینه امنیتی و فاسد رییسی در هم شکسته خواهد شد

کابینه های همه دولت های جمهوری اسلامی امنیتی بوده است یعنی کابینه هایی که وفاداری شان به نظام را در جنایت علیه مردم نشان داده اند. کابینه های احمدی نژاد بسیار امنیتی تر شد، کابینه روحانی هم تماما امنیتی بود و کابینه رییسی امنیتی تر از سایر کابینه ها.

این کابینه ها را آوردند تا به مردم بگویند میزنیم و میکشیم و عقب تان میرانیم. اما این مردم بودند که این کابینه ها را عقب راندند و چنان بلایی به سرشان آوردند که هر یک مغضوب خامنه ای شد و کنار رفت. کابینه رییسی را اما مردم فقط عقب نمیرانند. آنرا در هم میشکنند.

نام تعدادی جنایتکار و فاسد و تروریست بعنوان کاندیدهای پیشنهادی رییسی اعلام شده است. انتخاب کابینه های امنیتی قبل از هرچیز ناشی از گسترش اعتراضات و خشم و نفرت عمومی است. حکومت در اوج بحران است و مردم در اوج خشم. خشم از فقر و محرومیت، خشم از فساد حاکم، خشم از زندگی اشرافی مقامات و آیت الله ها و آقازاده ها، خشم از سیاست های داخلی و خارجی حکومت، خشم از آبان، خشم از جنایات حکومت در خوزستان، خشم از حکومت مذهبی و کثیف اسلامی، خشم از آزاد گذاشتن و تبلیغ مراسم های مذهبی، خشم از لاقیدی تمام عیار حکومت در قبال جان مردم و قتل دهها هزار نفر از مردم بدلیل ممنوعیت خرید واکسن توسط خامنه ای، و خشم از همه چیز. و آنوقت وزیر بهداشتی پیشنهاد شده است که مخالف خرید واکسن کرونا بوده است.

چنان خشم و انزجاری در سراسر جامعه شکل گرفته که حتی بسیاری از مقامات و مسئولین حکومت صریح و بی پرده علیه خامنه ای و سیاست های جنایتکارانه در قبال کرونا که به قتل دهها هزار نفر از مردم منجر شده دارند افشاگری میکنند. چنین حکومتی و چنین کابینه ای در مقابل مردم دوام نخواهد آورد. جامعه در حال انفجار است. انقلاب عظیمی علیه کل بنیادهای حکومت و برای برانداختن ریشه های اقتصادی و سیاسی فقر و محرومیت و نابرابری و بیحقوقی و فساد و مذهب و علیه کل نظام سرمایه داری فاسد اسلامی در اعماق جامعه در حال شکل گیری است. با تمام قوا سازماندهی مردم در عرصه ها و جنبش های مختلف اعتراضی را گسترش دهیم.

اصغر کریمی

اینرا هم بخوانید

جنبش بی‌حجابی در آستانه سال‌روز انقلاب- اصغر کریمی

کمتر مسئله‌ای در طول عمر ۴۴ساله جمهوری اسلامی مانند مسئله حجاب این‌چنین حکومت و همه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *