اعلام رسمی شورای کارگران هفت‌تپه، یک قدم به جلو

روز 12مهر در مجمع عمومی کارگران که در شهر شوش برگزار شده بود، ابراهیم عباسی یکی از نمایندگان کارگران از وجود شورای 5000 نفره کارگران هفت تپه صحبت کرد. اگرچه به گفته ابراهیم عباسی پنج سال است که مجمع نمایندگان با وجود نقاط قوت و ضعفش ایجاد شده است و همواره کارگران مجامع عمومی خود را برگزار نموده و تصمیمات جمعی و شورایی گرفته شده است، اما این اولین بار بود که وجود شورای کارگران رسما و رو به کل طبقه کارگر اعلام شد.


عباسی در حالی شورا را صراحتا اعلام کرد که دستاوردهای گذشته کارگران هفت تپه را نیز ستود و این یک شیوه برخورد کاملا اصولی نسبت به آن گذشته بود. او ایجاد سندیکای کارگران هفت‌تپه را نتیجه مبارزات کارگران در دوره پیشین دانست که در کارنامه اعتصابات یک دهه و نیمی آنان ثبت شده است.
عباسی سندیکا را که حاصل مبارزات یک دوره کارگران بوده، تخریب نکرد. اما اعلام کرد که ثابت کرده اند، کار شورایی بهتر از کار سندیکایی در جریان اعتراضات و اعتصابات جواب داده است.


این یک پاسخ بر مبنای واقعیت عملا صورت یافته به جریاناتی است که به تشکل نگاهی تقدس گرایانه دارند. چنین برخوردی به سندیکا و شورای هفت‌تپه به هیچ وجه جنبه تخریبگرانه و یا کم ارزش و بی ارزش دانستن سندیکا و متقابل قرار دادنش با شورا نیست، بلکه توضیح حدود و ظرفیت تاثیر گذاری دو تشکل با ساختارهای متفاوت در یک جهت معین است. یکی را که به خاطر ساختارش کمتر توانسته است موفقیت آمیز باشد، کنار گذاشته اند و یکی دیگر جایگزین کرده اند. کارگران هفت‌تپه شورا را در مقابل سندیکا قرار ندادند، چون هر دو تشکلاتی هستند که کارگران با مبارزات خود و پرداخت هزینه های زیاد موفق به تشکیل آنها شدند. اما قسم نخورده اند که تا ابد به یکی از آنها بچسبند. آنها عملا ظرفیت سندیکا و شورا را در میدان عمل آزمایش کردند و به این نتیجه رسیدند که با شورا موفقتر عمل کرده اند.


هر تشکلی با هر نامی که باشد، ارزشش در ابزاری و کاربردی بودنش است. تشکل ابزار و وسیله ای برای انجام یک عمل یا یک مبارزه جمعی است، نه یک موجود مقدس و غیرقابل نقد، غیرقابل کنار گذاری و غیره. در نتیجه برای کارگرانی که می خواهند در زندگیشان تغییر ایجاد کنند، هیچ تشکلی مقدس نیست و هر زمان که احساس کنند نوع تشکل موجودشان در ایجاد همبستگی و تسریع و تضمین موفقیتشان کارایی لازم را ندارد، کنار گذاشته و تشکل کارآمدتری را جایگزینش می کنند.


ماشینی که برای جاده صاف و هموار ساخته شده است را نمی توان از مسیرهای سنگلاخی عبور داد. بنابراین باید برای عبور از مسیر سنگلاخی و کوهستانی ماشینی را جایگزین کرد که قادر به پیمایش چنان مسیری باشد.
کارگران هفت تپه با تجربه ارزنده یک دهه و نیمی خود که هم سندیکا را تجربه کرده اند و هم شورا، بهترین آموزگاران در عرصه مبارزات کارگری و بکارگیری تشکلها به عنوان ابزارهای مناسب در شرایط متفاوت هستند. سندیکا را تجربه کردند و بعد از 5 سال تجربه تشکل شورایی، امروز می گویند که با شورا موفقتر عمل کرده اند. چون در هر مذاکره ای با کارفرما و دولت، کارگران با حضور وسیع خود در کنار نمایندگانشان، مستقیما نظرات و تصمیمات جمعی خود را از طریق نمايندگان به دولت و کارفرما اعلام کرده و نگذاشته‌اند در پشت درهای بسته از جانبشان تصميم گیری کنند و از این طریق به قدرت متحدانه خود افزوده اند. ضمن اینکه با این روش تا حد زیادی از نمایندگان خود در برابر تهدیدات و فشارهای امنیتی صیانت کرده اند.


کارگران هفت تپه از دخالت مستقیمشان در نحوه ادامه اعتراضات و اعتصابات خود و همچنین در انتخاب و عزل بدون فوت وقت نمایندگان و تعیین مذاکره کنندگان از میان نمایندگان برای مذاکرات احساس غرور و مسرت و مسولیت می کنند.
از ویژگی های مهم شورا این است که اعمال نظر و قدرت از پایین به بالاست و این واقعیت را امروز در مجامع عمومی کارگران هفت‌تپه می بینیم. هر زمان و هر جا که اراده کنند، مجمع برگزار می کنند، صحبت می کنند، تصمیم‌ می گیرند، مسیر تعیین می کنند، نماینده خاطی عزل می کنند، خواستها را مرور و دسته بندی می کنند و برنامه برای اعتصاب و تجمع روز آینده طرح می کنند.
اعلام رسمی شناسنامه ای تشکلی که هر روزه در جریان اعتصاب کارگران هفت تپه عملا سنتهایش بکار گرفته می شود از این جهت قدمی رو به جلو است که به تشکل عملا موجود، هویت داده می شود و از سردرگمی و ابهام زایی در درون و بیرون از هفت تپه ممانعت می کند. همچنین الگویی مقابل سایر بخش‌های کارگران قرار داده است تا بی مهابا شورای خود را اعلام و در مبارزاتشان از مزایای آن بهره بگیرند.


این الگو قبل از هر بخشی برای کارگران پیمانکاری های اعتصابی پروژه‌های نفتی که بارها مجامع عمومی بزرگ برپا کرده اند و تصمیم گیری های جمعی نموده اند، یک امر ضروری است تا با ایجاد شوراها از طریق نمایندگانشان با هم در ارتباط تنگاتر و هماهنگی بیشتر قرار گیرند و اعتصاباتشان را با قدرت بیشتر تا رسیدن به مطالبات ادامه دهند.
جوانمیر مرادی
1400/07/20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.