زنده باد گوهر عشقی، زنده باد جنبش دادخواهی!

هر روز به دیدن فرزند رشیدش میرود، که به دست حکومت اسلامی ایران و زیر شکنجه کشته شد. هر روز با فرزند شجاعش عهد تازه میکند که در مقابل خامنه ای و دستگاه سرکوب حکومت بایستد. او گوهر عشقی است و با صدای بلند گفت، رهبر باید پاسخگوی قتل عمد فرزندم باشد . به دستور خامنه ای او را کشتند و دیروز بعد از اینکه، در مسیر رفتن به مزار فرزندش بود ، دو موتور سوار به او حمله کرده و او را بر زمین زدند، در حالیکه بیهوش شده بود به کمک مردم به بیمارستان منتقل شد و این عکس صورت گوهر عشقی است بعد از این حمله وقیحانه مزدوران حکومت اسلامی. بدنبال پخش خبر حمله به گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، فورا درکلاب هاس جمع شدیم و در آنجا شعله پاکروان مادر ریحانه جباری گفت اگر گوهر گفت مسئولیت قتل فرزندش با خامنه ای است ما هم میگوییم مسئولیت این حمله ددمنشانه دو موتور سوار که صورتشان را هم از ترس مردم پوشانده بودند، به عهده رهبر حکومت اسلامی است.


من در کلاب هاس پیشنهاد کردم که برنامه ای همین امروز و یا فردا برگزار کنیم که هرکس که میتواند بیاید و در حضور گوهر عشقی و خانواده او بگوید که گوهر و ایستادگی او در مقابل حکومت چقدر مهم بود و ما چقدر به او علاقه داریم و به این ستون دادخواهی ادای احترام میکنیم. گوهر عشقی و خانواده او باید ببینند اگر دو موتور سوار وقیح و نا انسان به این مادر مسن دادخواه حمله کرده و فرار میکنند. ما این خانواده را در حلقه محبت خود گرفته و به آنها میگوییم که چقدر دوستشان داریم. همان گونه که در برنامه دیروز بسیاری گفتند، دور نیست روزی که پاسخ همه این ددمنشی و وقاحت را به شما سران این حکومت و مزدورانتان بدهیم.


باید نه فقط در فضای مجازی بلکه در همه جا پاسخ محکمی به این حکومت در مورد این حمله ددمنشانه داد. خبر حمله را با عکس به رسانه های بین المللی بفرستید و بگویید گوهر عشقی کیست. هر جا که امکانش هست، عکس گوهر را روی سر در سفارتخانه های حکومت اسلامی بچسبانید و بنویسید زنده باد گوهر عشقی، زنده باد جنبش دادخواهی ، برای ادای احترام به گوهر عشقی و مادران دادخواه برنامه های متعدد سازمان داده و با صدای بلند بگویید ننگ بر حکومت اسلامی زنده باد گوهر عشقی و مادران دادخواه!

اینرا هم بخوانید

دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.