سیل زدگان چشم به راه هستند

استاندار کرمان در ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در محل فرمانداری رودبار جنوب با بیان اینکه حدود ۲۵ هزار نفر گرفتار سیل هستند افزود:«نیازمند مساعدت ملی هستیم».

با وجود قابل پیش بینی بودن سیل در این مناطق، حاکمیت کمترین کار که خبر رسانی و تخلیه مناطق مورد تهدید سیل باشد را هم انجام نداد! از یک طرف عدم توسعه زیرساخت هایی مانند سیستم فاضلاب و جاده های مواصلاتی و مسیل ها و حتی ایجاد امکانات کافی برای کمک رسانی در مواقع بحرانی مانند تهیه هلیکوپترهای مناسبِ کمک رسانی باعث خسارات هرچه بیشتر جانی و مالی مردم گرفتار در سیل شده است و از سوی دیگر حکومتی که جز غارت زندگی مردم هیچ طرح و نقشه ای در ذهن ندارد.

باید فورا به داد مردم سیل زده رسید. مهمترین و عاجل ترین اقدام، سازماندهی اعتراضات وسیع با حضور همه سیل زدگان است. باید با تجمعات متحد چشم و گوش حکومت را با زور باز کرد. در این هوای سرد زمستانی همه مردم چه در منطقه و چه در سطح سراسری باید به کمک سیل زدگان بشتابند. کمک های مردمی لازم باید فورا به محل گسیل شود.

جمهوری اسلامی برای توسعه شبکه های تروریستی و برنامه های موشکی و هسته ای و ساخت سلاح های مرگبار امکانات و پول دارد ولی برای کمک به مردم نه پول دارد و نه برنامه و نه انگیزه! امکانات رفاهی، گرمایی، غذایی و اسکان مناسب برای سیل زدگان را فورا به جمهوری اسلامی تحمیل کنیم. سیل زدگان نباید تنها بمانند.

مندرج در ژورنال شماره ۱۴

اینرا هم بخوانید

آيا بايد از خودمان شروع كنيم؟

 با پایان تعطیلات نوروزی ده ها هزار نفر درگیر و مصبیت زده از حوادث و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.