ایسکرا: آخر سال و مبارزه برای دستمزدها ۱۶ میلیون تومان گفتگو با نسان نودینیان

اینرا هم بخوانید

همبستگى انسانى – نگاهى به چند خبر از هفته گذشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.