ششم فوریه روز جهانی برای مبارزه با ختنه زنان و ناقص سازی اندام جنسی زنان است

روز ششم فوریه را روزی جهانی برای مبارزه با پدیده انسان ستیز #ختنه_زنان و ناقص سازی اندام جنسی زنان نامیده اند.
ختنه زنان یک خشونت آشکار و سازمانیافته در جهت سلب لذت و میل جنسی از زنان و تبدیل کردن آنها به برده جنسی است

اینرا هم بخوانید

آبادان تسلیت- شمی صلواتی

٭آبادانی که…زمانی بعنوان عروس زیبائ ایران خانم٫زبان‌ زد خاص‌ و عام‌ بود…امروز برای بار سوم، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.