چرا به انقلابیون 57 حمله میکنند؟ مدافعین حکومت سابق و اصلاح طلبان دیروزی باید عذرخواهی کنند!

در آستانه انقلاب 57 بار دیگر شاهد حملات راست ها به کمونیست ها و چپ ها هستیم. بیشرمانه میگویند چپ ها باید بخاطر اینکه علیه دیکتاتوری پهلوی انقلاب شد، عذرخواهی کنند. اینها نه فقط حقایق را قلب میکنند بلکه درک سطحی خود از چرایی انقلاب و مکانیسم های شکلگیری آنرا عیان میکنند.
در جواب باید گفت شما مدافعین حکومت دیکتاتوری و خفقان آریامهری که فعالیت سیاسی احزاب را ممنوع کرده بود، حکومت تک حزبی ایجاد کرده بود و دست مذهب و اسلامیون را در جامعه باز گذاشته بود و به این ترتیب زمینه رشد آنها را فراهم کرده بود و شکاف طبقاتی و محرومیت ها را به جامعه تحمیل کرده بود، باید عذرخواهی کنید.
اگر قرار باشد کسی عذر خواهی کند علاوه بر مدافعین حکومت سابق اصلاح طلبان دیروزی اند که خوشبختانه امروز به صف سرنگونی پیوسته اند. چپ ها و کمونیست ها به شما بدهکار نیستند. شما اصلاح طلبان دیروز مجاز نیستید بعد از اینکه دو دهه مردم را با توهم اصلاح جمهوری اسلامی سرگرم کردید و به بقای رژیم کمک کردید از چپ ها بخواهید عذرخواهی کنند.
کمونیست ها و انقلابیون 57 ( و نه حزب توده و سازمان اکثریت و جبهه ملی و مجاهدین که بدنبال خمینی کشیده شدند) به هیچ کس بدهکار نیستند. آنها حق داشتند به همراه مردم علیه حکومت گورستان آریامهری بپا خیزند و خواهان رفاه و آزادی و برابری باشند. شکست انقلاب 57 را نه به پای انقلاب که باید بپای مسببین اصلی آن نوشت. بپای ضد انقلاب اسلامی که نه با فریب که با اعدام و کشتار گسترده انقلابیون چپ و کمونیست و سایر مخالفین دیگر در دهه 60 مستقر شد. در آن دوران اما، اصلاح طلب و خط امامی دست در دست هم به کشتار مخالفین مشغول بودند.
علت این هیستری ضد انقلابی قابل درک است. بار دیگر جامعه در آستانه یک انقلاب زیر و رو کننده قرار گرفته است. اهداف و آرمانهای انقلاب 57، یعنی رفاه و آزادی و برابری، اینبار با قدرتی به مراتب عظیم تر در حال پیشروی است. اکنون کمونیسمی به مراتب آگاه تر، قوی تر و متشکل تر برای تحقق آن آرمانها و اهداف در میدان است. همین مساله است که بقایای حکومت سرنگون شده و مدافعین خجول امروزی او را به وحشت انداخته و علیه کمونیست و انقلابیون 57 بخط کرده است.
و اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی از دل حکومت سابق بیرون آمد. دو رکن اساسی حکومت شاه که ارتش و ساواک بودند به خدمت جمهوری اسلامی درآمدند و در تثبیت آن سنگ تمام گذاشتند. یاداشت زیر را که مستندی همراه آن است دو سال پیش در این خصوص نوشتم و آنرا بازنشر میکنم.

///////

ارتش و ساواک شاه در خدمت جمهوری اسلامی
بر خلاف تبلیغات جریانات راست و بویژه سلطنت طلبان مبنی بر اینکه چپ ها در روی کار آمدن جمهوری اسلامی نقش داشتند، این سند نشان می‌دهد که سران ارتش با نقش هماهنگ کننده ژنرال هایز، با خمینی علیه انقلاب و علیه نیروهای چپ و کمونیست ساخت و پاخت کردند. این سند حتی می‌گوید بختیار را هم به بازگشت خمینی مجبور و راضی کردند.
اخیرا نیز سندی در مورد همکاری ساواک و سران آن که دست پرورده شاه بودند با جمهوری اسلامی برای سرکوب کمونیست ها و مخالفین، رو شد. این دو سند به تنهایی پاسخ محکمی به ترهات کسانی است که کمونیست ها و‌چپ ها را در روی کار آمدن خمینی مقصر میدانند.
حزب توده که در زمره نیروهای ملی- اسلامی است، مثل سایر سازمانهای ملی- اسلامی همچون جبهه ملی و مجاهدین و دیگر نیروهای ملی مذهبی، پیش از ورود خمینی به ایران از وی حمایت کردند. فدائیان اکثریت هم بعد از آن، در همراهی با جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشت. به این نحو این احزاب و سازمانها ننگ همکاری با جمهوری اسلامی را بخود مالیدند.
اما نیروهای گسترده چپ و کمونیست نظیر سازمان پیکار، رزمندگان، فدائیان اقلیت، راه کارگر، کوموله، اتحادیه کمونیست ها، وحدت کمونیستی، اتحاد مبارزان کمونیست و دها سازمان دیگر و صدها محفل کمونیستی و هزاران فعال چپ در سراسر کشور نه فقط از خمینی حمایت نکردند بلکه در مقابل حکومت اسلامی ایستادند و بعد از سازش سران ارتش و خمینی و مستقر شدن جمهوری اسلامی قربانی همکاری دستگاه ساواک شاه ‌و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی شدند.
اکنون و‌ در دل انقلاب پیش رو و در جریان سرنگونی جمهوری اسلامی نیروهای چپ و کمونیست با کوله باری از تجارب و دانش، نیروهای راست و طرفدران رژیم سابق را زیر نظر دارند و اینبار اجازه نخواهند داد که علیه انقلاب و علیه نیروهای چپ و کمونیست با سران و عوامل جمهوری اسلامی وارد بده بستان و سازش و همکاری شوند.

نقش ‘ساواک’ و ‘کا گ‌ ب’ در تولد نهاد‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران – BBC News فارسی

اینرا هم بخوانید

یارانه های نقدی و چند معما

محمدرضا میر تاج الدینی رئیس کمیته هدفمندی کمسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس از افزایش تقریبا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.