پیش بسوی یک جنبش عمومی زیر و رو کننده

“۲۹ تشکل مستقل بازنشستگان طی بیانیه ای مشترک در اعتراض به فقر معیشتی و پاسخ نگرفتن خواستهای خود … به تجمع سراسری برای ساعت ده و نیم صبح روز یکشنبه ۲۴ بهمن فراخوان داده اند.” از اطلاعیه حزب کمونیست کارگری

امروز مبارزات سراسری یک واقعیت روزمره است: جنبش دادخواهی در داخل و خارج کشور، اوجگیری مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بعد از قتل بکتاش آبتین، اعتراضات معلمان در بیش از ٣٠٠ شهر و روستا، و اکنون فراخوان تجمع ٢٩ تشکل بازنشستگان. این مبارزات سراسری ادامه کار و سازمانیافته است و حول خواستهائی فراگیر شکل گرفته است. خواستهائی که بخش عظیمی از جامعه را نمایندگی میکند. بازنشستگان در فراخوانشان اعلام میکنند دولت ” برای فربه شدن عده ای خاص، طی چهار دهه، سفره ی ما بازنشستگان را روز بروز کوچک‌ و کوچکتر کرده و گرانی و تورم سرسام آور تحمیلی، خیلی از اقلام ضروری را از سفره ی ما بیرون کشیده است…” این حرف معلم و هفت تپه و کارگر پیمانی نفت هم هست.

جنبش دادخواهی و جنبش آزادی زندانیان سیاسی نیز همه مردمی را نمایندگی میکنند که قربانی ماشین اعدام و سرکوب حکومت بوده اند. امروز خواست آزادی کارگران زندانی، معلمان زندانی، نویسندگان زندانی، زنان زندانی و گروگانهای زندانی بر پرچم همه جنبشهای حق طلبانه حک شده است.

جنبشهای سراسری از هر سو رژیم را احاطه کرده اند، اکنون زمان به هم پیوستگی و سازماندهی و اقدام مشترک و شکل دان به یک جنبش عمومی است. جنبشی که میتواند ضربه نهائی را فرود آورد.

مندرج در ژورنال شماره ۲۹

اینرا هم بخوانید

علیه پرونده سازی های “موسادی” جمهوری اسلامی- حمید تقوایی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید کیوان جاوید: اخیرا چهارنفر از نیروهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.