مجید آذری: در تدارک عاشورای سیاهکل

عزاداران عاشورای سیاهکل امروز از فرخ نگهدار گرفته تا اشرف چریک ضد امپریالیست؛ ششلوبند مخفی در خانه های تیمی لندن ربطی به طبقه کارگر ؛ سوسیالیسم وجهان مدرن ندارند.
این روزها مثل همه سالها در تدارک عزاداری برای شهیدان خودشان هستند.
متعلق به یک جنبش امام حسینی هستند که فکر میکنند طلایه دار جنبش پیروزی خون بر شمشیر هستند که میخواستند با دهها نفر آنهم پشت کوهها وجنگلهای سیاهکل پنجمین ارتش جهان را از نظر نظامی شکست دهند. در نطفه خاموش شدند.
گرچه مبارزان سیاهکل در دوران خودشان جوانان پر شور؛ شریف ؛ آزادیخواه وبرابری طلبی بودند که از جان ومال خود گذشته و در آن دوران سیاه آریامهری با فاشیسم پهلوی جنگیدند واز این نظر قابل احترام هستند. اما چون راهشان اشتباه بود در مقطع ۵۷ این جنبش بناچار مجبور شد از خمینی وحکومت قرون وسطایی ضد امریکاییش حمایت کند.
جنبش چریک فدایی یک تجربه شکست خورده در مبارزات مردم ایران است وهرگز هم تکرار نشد ونخواهد شد.
اگر اشرف چریک قرن ۲۰ یک تراژدی بود که به خمینی منجر شد. این اشرف چریک مخفی قرن ۲۱ فقط یک مسخره بازی وشعبده بازی است.
انقلاب ۵۷ نشان داد که انقلاب وسرنگونی حکومت تا بدندان مسلح فاشیست پهلوی کار توده های میلیونی وطبقه کارگر است. حکومت پهلوی-این وارث ۲۵۰۰ سال تاج ؛ تخت ؛ خون وشمشیر با تمام آن امکانات نظامی واقتصادی- سیاسی داخلی وبین المللی حتی چند روز هم نتوانست در مقابل یورش مردم تاب وتوان بیاورد واژگون وسرنگون شد

اینرا هم بخوانید

آبادان تسلیت- شمی صلواتی

٭آبادانی که…زمانی بعنوان عروس زیبائ ایران خانم٫زبان‌ زد خاص‌ و عام‌ بود…امروز برای بار سوم، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.