آغاز مرحله دوم اعتراضات گسترده معلمان

روز ۳۰ بهمن ماه مرحله دوم اعتراضات گسترده و سراسری معلمان آغاز میشود. به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در این روز در تهران در مقابل مجلس اسلامی و در شهرستانها مقابل مراکز آموزش و پرورش تجمع خواهند کرد و تجمع سراسری بعدی آنها در ۳ اسفند برگزار خواهد شد. اعتراض معلمان به پاسخ نگرفتن مطالباتشان و علیه فقر و تبعیض و نابرابری است. اعتراض آنها به سرکوبگری های حکومت و اختلاس ها و دزدی هاست. بویژه رد لایحه رتبه بندی مشاغل که می توانست بهبودی در حقوق معلمان ایجاد کند در شورای نگهبان و بعد هم نامه اخیر رئیسی به قالیباف مبنی بر اینکه بودجه کافی برای اجرای آن نیست و ضد و نقیض گویی هایشان در رابطه با این موضوع بر خشم معلمان شدت داده است. و نه تنها این بلکه تشدید سرکوبگری ها و احضارها خشم و نفرت معلمان را شدت داده است. از جمله شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در پاسخ به نامه اخیر رئیسی اعلام کردند که این تصمیم گیری گران تمام خواهد شد و بر ادامه اعتراضات خود در اسفند ماه بصورت تعطیلی کلاسها و اعتصاب و اعتراضات گسترده تر تاکید کرده اند. بعلاوه یک تاکید معلمان پایان دادن به تهدید و فشار بر روی معلمان معترض و دستگیری هاست و یک خواست مورد تاکید آنها در فراخوان هایشان آزادی فوری معلمان زندانی و بسته شدن پرونده های امنیتی تمامی معلمان معترض  است.

از سوی دیگر معلمان اعلام کرده اند که اعتراضات آنها فقط معیشت محور نیست، بلکه آنها به کیفیت پایین آموزش و پرورش و کالایی شدن آموزش و خصوصی سازی ها در آموزش و پرورش اعتراض دارند و یک خواست مهم آنها آموزشی غیر ایدئولوژیک و مدرن و انسانی و با کیفیت و رایگان برای همه کودکان است.

فضای تعرضی اعتراضات معلمان و خشمشان نسبت به لایحه ریاضتی حکومت که اجرای رتبه بندی را هم بعد از مدتها سر دواندن رد کرده اند و گستردگی دامنه اعتراضات آنان که دامنه اش تا کنون نزدیک به ۲۰۰ شهر را در بر گرفته است بر تحرک بیشتر فضای سیاسی شهرهای مختلف تاثیر مستقیم گذاشته است.  بویژه خواستهای معلمان که بطور واقعی اعتراض کل جامعه بویژه خواست تحصیل رایگان برای همه کودکان، فریاد رسای همه مردم است. مجموعه اینها  و موقعیت اجتماعی معلمان به اعتراضات آنان ابعادی گسترده و توده گیر داده است.  و این چنین است که مبارزات معلمان و به میدان آمدن هزاران معلم و اعتراضات گسترده شان در کف خیابان تمام توجه ها را به خود جلب کرده است.

تدارک سازمان یافته مرحله دوم تجمعات سراسری معلمان آنهم در تداوم اعتراضات گسترده کنونی آنها و فضای پر التهاب جامعه  از در پیش بودن تجمعات بزرگ و سراسری  گسترده تر  حکایت میکند. تا هم اکنون تشکلهای مستقل معلمان از شهرهای مختلف با بیانیه های خود از شرکت وسیع خود در تجمعات ۳۰ بهمن خبر داده اند. بعلاوه یک خطاب مهم فراخوان های شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، به خانواده های دانش آموزان، دانش آموزان سنین بالا و همه مردم است و این فراخوانها به مرکز توجه  همه مردم تبدیل شده و بدینگونه مبارزات معلمان فضایی گرمی از همبستگی  و اتحاد در میان همه مردم برای جمع شدن حول خواستهای معیشتی و سراسری خود فراهم کرده است. تا هم اکنون تشکلهای مختلف بازنشستگان، نهادهای کارگری همچون کانال صدای مستقل فولاد اهواز، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، و کارگران نیشکر هفت تپه از مبارزات و خواستهای معلمان اعلام  حمایت کرده اند. از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت  در بیانیه ای تحت عنوان “اعتراض معلمان شریف اعتراض ما کارگران نیز هست” از مبارزات و خواستهای معلمان حمایت و پشتیبانی کرده است. مبارزات معلمان همچنین در سطح جهانی نیز انعکاس خوبی داشته است. از جمله تا هم اکنون اتحادیه بین المللی معلمان و شعبات آن در مراکزی چون بریتیش کلمبیا از این مبارزات اعلام حمایت کرده اند. قبل از اینها نیز شبکه سراسری نمایندگان محل کار در انگلیس، شورای اتحادیه های کارگری در ونکوور، اتحادیه کارگران خدمات عمومی و دولتی در بریتیش کلمبیای کانادا، شبکه اتحادیه های کارگری بین المللی همبستگی و مبارزه، فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو (کانادا) از اعتراضات معلمان پشتیبانی کرده و ضمن محکوم کردن دستگیری و بازداشت معلمان معترض بر آزادی فوری آنها و همه زندانیان سیاسی تاکید کرده بودند.  این همبستگی ها ادامه دارد.

مبارزات معلمان تا هم اکنون دستاوردهای بسیاری برای کل جامعه در بر داشته  و درسهای بسیاری برای بخش های مختلف جامعه دارد. از درسها و تجارب آن باید آموخت. از مبارزات و خواستهای معلمان باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

(توجه؛ این حمایتها را هم میتوان در حول و حوش نوشته شهلا چاپ کرد- کاظم )

اعتراض معلمان شریف اعتراض ما کارگران نیز هست

معلمان شریف برای روزهای سی ام بهمن و اول اسفند فراخوان برپایی تجمع داده اند.

اعتراض آنها به وضع بد معیشتی و تبعیض ها و نابرابری ها و نیز به حقوقهای نجومی و اختلاس گری ها  یک درد همگانی است و بر حق است. همانطور که معلمان تاکید کرده اند مطالبات آنها صرفا معیشت محور نیست؛ بلکه معلمان بر آموزش با کیفیت و غیر ایدئولوژیک و تحصیل رایگان برای همه کودکان، پایان دادن به خصوصی سازی ها و کالایی کردن آموزش و یک آموزش و پرورش مدرن شاد و انسانی تاکید دارند.

این ها همه مطالبات ما کارگران  و همه ما مردم است. بنابراین به سهم خود حمایت خود را از مبارزات و مطالبات معلمان اعلام میکنیم.

بعلاوه اینکه به عنوان والدین دانش آموزان هر کجا که باشیم لازمست در این تجمعات شرکت کنیم.

در محل جمعات همبستگی خود را اعلام کنیم و با به دست گرفتن شعار تحصیل با کیفیت و رایگان برای همه کودکان در کنار معلمان شریف بایستیم و حق و حقوق خود را طلب کنیم.”

 از  کردن کل جامعه حول خواستهای معیشتی و پلاتفرمی مبارزاتی حول خواستهای سراسری را

معلمان. -شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای روزهای ۳۰ ام بهمن و ۳ اسفند معلمان را به برگزاری تجمعات بزرگ خود در سطح سراسری فراخوانده است. .

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

–ــــــــ

اعلام حمایت صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد از معلمان و فرهنگیان کشور

ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، حمایت قاطع و همه جانبه خود از اعتراضات وسیع و قدرتمند معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته را اعلام میداریم.

خواسته های معلمان در رفع تبعیض، برخورداری از امکان تامین زندگی درخور و شایسته، آموزش رایگان و لغو پولی سازی آموزش، مطالبه و خواست همه ما کارگران و همه ما مردم است.

بنابراین همه کارگران و فعالین کارگری و همینطور تمامی جنبش های اجتماعی و برابری طلب را به همراهی و پشتیبانی از اعتراضات معلمان فرا میخوانیم.

بی توجهی به معلمان و خواسته های آنان بی توجهی به فرزندان ما کارگران و همه دانش آموزان است.

ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد خواهان پایان دادن به بازداشت ها و پرونده سازی علیه معلمان و سرکوب اعتراضات آنان بوده و بر آزادی فوری و بی قید و شرط همه معلمان زندانی تاکید میکنیم.

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد

حمایت شورای بازنشستگان ایران از فراخوان تجمع ۳۰ بهمن و ۳ اسفند ماه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

در پی ادامه بی توجهی دولت به مطالبات معلمان ، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان با تاکید بر خواسته های اعلام شده از جمله رتبه بندی شاغلان، همسان سازی بی نقص بازنشستگان، آموزش رایگان، آزادی معلمان در بند، و پایان دادن به پرونده سازی های امنیتی-قضائی برای فعالان، لغو قراردادهای بردگی معلمان و استخدام رسمی آنان ، بار دگر دو روز از هفته ی آتی ، روز شنبه ۳۰ بهمن و سه شنبه  ۳ اسفند ،  در تهران مقابل مجلس و در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل اداره آموزش و پرورش فراخوان تجمع اعتراضی داده است.

نه تنها معلمین و بازنشستگان  بلکه تمامی اقشار آسیب پذیر جامعه، شرایط تبعیض آمیز کنونی را نمیتوانند تحمل نمایند و از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارند از جمله تحصن ، تجمع و… بهره برداری خواهند نمود.

جنبشها ادامه خواهند یافت  و تا مطالبات بحق خود را به متولیان امر که با وعده وعیده های پوشالی، قصد فرصت سوزی و دور زدن شاغلین و بازنشستگان و تمامی اقشار زحمتکش جامعه را دارند تحمیل ننمایند ، قصد عقب نشینی و باز ایستادن نخواهند داشت.

ما ضمن حمایت از فراخوان و مطالبات معلمان، همواره در کنارشان خواهیم ایستاد چرا که مطالبه معیشت و رفاه، امر مشترک همه ماست.

شورای بازنشستگان ایران

انترناسیونال 960

شهلا دانشفر

۴۰۰/۱۱/۲۷

اینرا هم بخوانید

بیانیه هشت تشکل به مناسبت سالروز انقلاب و قتل مهسا امینی- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۷۹۶ روز هجده شهریور هشت تشکل به اسامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *