سلیمان سیگارچی: جنگ بد است به ضرر مردم است.

آیا اسکندر مقدونی کمونیست بود؟
آیا صلاح الدین ایوبی کمونیست بود؟
آیا امپراتوری عثمانی کمونیست بود؟
آیا مغولھا کمونیست بودند؟
چنگیزخان و تیمور لنگ
آیا عمر ابن الخطاب کمونیست بود؟
آیا آقا محمد خان قاجار و نادرشاە افشار کمونیست بودند؟
آیا آمریکا و خلبانی کە بمب اتم را سر ھیروشیما و ناکازاکی ریخت کمونیست بودند؟
آیا متجاوزین بە ویتنام کمونیست بودند؟
آیا ناپلئون بنا پارت کمونیست بود؟
آیا آدلف ھیتلر کمونیست بود؟
آیا صدام حسین کمونیست بود؟
آیا روح اللە خمینی، ملا عمر، بن لادن ،ابوبکر البغدادی کمونیست بودند؟
آیا اردوغان ، شارون، ناتانیاھو، بشار اسد، ابراھیم رئیسی، ملک فھد، خالد، سلمان و غیرە کمونیست بودند؟
نگاە کنید:
آیا استالین، مائو و نیکلای چاوشسکو کمونیست بودند؟
و نھایتا پوتین و ویلادیمر زلنسکی کمونیست ھستند؟
ھر بلایی در آسما بیایید سر کمونیستھا می ریزند.
چرا؟
چون کمونیستھای واقعی امروزی:
امانیست ھستند، مرید نیستند.شفاف صحبت می کنند.
آزادی را نصف نیمە نمی خواھند. ھمەاش را می خواھند.
آزادی زن را میلی متری نمی خواھند و تا روز موعود سوسیالیسم منتظر منجی نمی مانند. ھمین امروز در این شرایط میخواھند.
برابری طلب ھستند.
برابری و یکسان سازی حقوق بشری و رفاھی را برای ھمە اقشار میخواھند. کودک، دگرباش، بازنشستە.
ضد کاپتالیسم ھستند.
ضد شکنجە، اعدام ،جنگ و قدرت اتمی ھستند.
……..و
باید بە طرفداران سرمایەداری، تمامیت خواە و دیکتاتور ایرانی بگوییم خفە شوید، چە با فروختن پوتین و حزب کمونیست چین بە عنوان کمونیست واقعی و چە دفاعتان از ترامپ، بایدن و ناتو.
زندە باد انسانیت
زنده باد ٩٩ درصدیھا

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *