قتل زنان سیاسی است

بنا بر گزارشات، آمار قتل زنان در مناطق کردنشین ایران در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.

پدیده تبعیض علیه زنان، تعریف آنان به عنوان “ناموس” و تحمیل محدودیت و خشونت بر آنان پدیده ای با پیشینه ای چند هزار ساله است.

زن ستیزی، به عنوان حقیقتی امروزی در همین سیستم سرمایه داری بازتولید می گردد. به این معنی، تبعیض، زن ستیزی، خشونت، و قتل زنان نه صرفا پدیده ای فرهنگی و نه حاصل عقب ماندگی اجتماعی، بلکه پدیده ای کاملا سیاسی است.

در ایران تحت حاکمیت رژیم ددمنش اسلامی این حقیقت بیش از پیش نمایان است. در جمهوری اسلامی، نه تنها قوانین واقعی در حمایت از زنان علیه تبعیض و خشونت موجود نیست، بلکه طبق قانون زن نصف مرد شمرده می شود و مرد (پدر، شوهر، برادر و غیره) قیم زن، و زن داریی و ملک مرد به شمار می رود. این رژیم بر پایه دشمنی علیه زنان، حجاب اجباری، پونز زدن بر پیشانی زنان بی حجاب، اسیدپاشی به صورت زنان و همچنین آپارتاید جنسی حکومتی علیه آنان استوار است.

خشونت و تبعیض علیه زنان، وآداب و سنن مردسالارانه و زن ستیزانه شکل فرهنگی تحقق قوانین و سیاست های حاکم بر جامعه است.

مبارزه علیه رژیم اسلامی از مبارزه با اشکال بروز این فرهنگ جدا نیست. جنبش زنان، فعالین حقوق زن و تمامی آزادیخواهان و برابری طلبان باید از همین امروز در کنار مبارزه با حکومت الله و قوانین الهی و زمینیش، به مقابله با این سنن و فرهنگ بر خیزند.

مندرج در ژورنال شماره ۵۴

اینرا هم بخوانید

طبقه چیست؟ مبارزه طبقاتی چیست؟

چند سئوال از سیاوش آذری سیاوش آذری مطالعات وسیعی در آثار مارکس داشته که بر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.