ادعای مرکز آمار: رشد اقتصادی شش ماهه بیش از 5 درصد

اقتصاد نیوز:بانک مرکزی امروز گزارش رشد اقتصادی 6 ماهه اول امسال را منتشر کرد که براساس آن رشد اقتصادی به 3.3 درصد رسیده است. همچنین در این دوره رشد بخش خدمات 5.7 درصدف صنایع و معادل منفی 1.9 درصد، نفت 15.1 درصد و کشاورزی منفی 2 درصد بوده است.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلیGDP به قیمت ثابت سال 1390 در شش ماهه اول سال 1400 به رقم 3660 هزار میلیارد ریال با نفت و 3136 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 3456 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 3012 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 5,9 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4,1 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال 1400 دارد.

سهم گروه های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت و نرخ رشد آنها در شش ماهه اول 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به قرار است:

نتایج محاسبات حاکی از آن است که:

رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 4,3- درصد (شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)

گروه صنایع و معادن 9,5 درصد شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 18,3، سایر معادن 1,9- صنعت 3,8، انرژی 8,2 و ساختمان 7,0 درصد

فعالیتهای گروه خدمات 4,8 درصد شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی نسبت به شش ماهه اول سال 1399 رشد داشته است.

1

3

اینرا هم بخوانید

اتحادیه اروپا «تحریم‌هایی علیه ایران به دلیل سرکوب معترضان اعمال خواهد کرد»

لورنس نورمن خبرنگار روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال از قول دیپلمات ها می گوید که اتحادیه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.