همبستگی انسانی با محمد شکوهی:پیرامون بیانیه اعتراضی ۳۰۰ سینماگر زن-

به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

برنامه ترکی همبستگی انسانی با محسن ابراهیمی: گزارش گوترش به نهاد حقوق بشر سازمان ملل

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.