چند کلمه در باره‌ای جنگ و جنگ روسیه علیه اوکراین- منصور ترکاشوند

جنگ یک رخداده اجتماعیست،می تواند رخ ندهد و رخدادن آن منوط به تصمیمگیری کسانیست . تصمیماتی که خودشان در اثر بروز ضروریاتی اتخاذ میشوند.
در جنگ فعلی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با این تصور که سه روز اوکراین را تسخیر میکند با طرح دلایلی مثل مقابله با مطامع توسعه طلبانه‌ای ناتو و جلوگیری از رشد نئونازیسم‌دراوکراین و همچنین به بهانه‌ای حمایت از ملت تحت ستم شرق اوکراین …. آغازگر جنگ شد.ایشان روزانه در سخنرانی هایش روی ضرورت جنگ از طرف روسیه به این دلایل اشاره میکند.پوتین تاکید میکند که جنگ و ادامه‌ای جنگ برای او و روسیه ضرورت داشته و دارد .
امّا جنگ دو دولت اوکراین و روسیه ادامه یا شکلی از مبارزه‌ای طبقاتی نیست . این جنگ را نباید نبرد خیر وشر یا اردوگاهی پنداشت .به کسانی که پی انگیزه‌ها و علل جنگ فعلی میگردند باید گفت: جنگ فعلی طبقاتی نیست برعکس تلاشیست برای متوقف کردن نبردهای طبقاتی واقعی !
اینکه یک طرف ماجرا حمایت ناتو ومدیایی غرب از زلنسکیست جنگ را طبقاتی نمیکند،چون در جبهه مقابل هم نه پرولتاریایی سوسیالیست ،که بورژوای دیگری نشسته است.
بسیار روشن و واضح بایدگفت در این جنگ پوتین و همپیمانانش یعنی جمهوری اسلامی و سوریه ودولت بلاروس و ..بانی جنگند ،باید علیه پوتین و همپیمانانش موضع روشن داشت. ناتو، نئوفاشستها و ناسیونالیستها از سر این جنگ طلبی جناب پوتین وشرکا از روزنه‌های جامعه‌ای اوکراین بیرون زده‌اند .و در عین حال اگر پوتین همین امروز اعلام صلح و توقف جنگ را بکند ،بی شک جنگ وبه طبع آن انفجار بمبها روی زندگی انسانها ساکن اوکراین تمام وهمچنین گرانی تحملی به زندگی مردم در اروپا و دیگر نقاط جهان هم متوقف میشود.
درسیاست فعال نمیشود هم پوتین و ناتو را باهم محکوم و انتظار داشت جنگهای این شکلی تکرار نشوند!ناتو زیر سایه‌ای جنگ طلبی جناب پوتین به این میدان امده است،از همان سالهای ۲۰۱۴ هم همینطور بوده نه بر عکس!
مواضع سیاسی چپ ضد امپریالیست در مقابل جنگ فعلی از حزب توده وحزب اکثریت و راه‌کارگر و …تا خامنه‌ای به رغم ادبیات مطننطن در محتوی یکیست . این طیف سیاسی ضمن محکوم کردن جنگ بطور کلی،ناتو ومدیایی جهان غرب را عامل وبانی جنگ معرفی و عملا بر ضروریاتی که پوتین برای جنگ بر میشمرد مهر تایید میکوبند،یعنی در عمل ضرورت جنگ راتاییدو در حرف محکوم میکنند. لذا به این مُدل چپ برای نجات از این ایستادن در کنار کشتارگر و یرانگر زندگی مردم در شهرهای اوکراین توصیه میشود نه فقط لازم است خواهان توقف فوری جنگ باشند،بلکه ضروریست بانی جنگ یعنی پوتین را هم بعنوان عامل جنگ محکوم بکنند!
در دنیایی فعلی و به لطف انقلاب ارتباطات میشود با موضعگیری صحیح سیاسی جلوی امثال پوتین را گرفت و اجازه نداد با جنگ و جنگ طلبی و کشاند جنگ طلبانی مثل ناتو به میدان،جهان را به قهقرا ببرند.

اینرا هم بخوانید

چرا در انقلاب ۵۷ شرکت کردم؟ ناصر اصغری

فعالیت سیاسی برای بخش وسیعی از فعالین سیاسی یک انتخاب آزادانه است (پائین تر توضیح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.