حمید تقوائی: از نبرد آزادیخواهی و برابری طلبی علیه تبعیض و سرکوب و جنایت حمایت کنید!

حزب ما کمپینی را برای جمع آوری ١٠٠ هزار دلار کمک مالی در عرض یک ماه اعلام کرده است. این بخشی از هزینه مبارزه علیه جمهوری اسلامی است. مبارزه علیه فقر و بیکاری و گرانی و دزدیها و حقوقهای نجومی؛ مبارزه علیه تجاوز شرعی به کودکان و علیه قتلهای ناموسی؛ مبارزه علیه قصاص و شلاق و به بند کشیدن کارگران و معلمان و نویسندگان و همه فعالین شریفی که علیه تبعیض و بیحقوقی بمیدان آمده اند؛ مبارزه علیه قاتلین بکتاش آبتین ها و نوید افکاری ها و مونا حیدری ها؛ مبارزه علیه حجاب اجباری و آپارتاید جنسی و تفکیک جنسیتی در ورزشگاهها و پارکها؛ مبارزه علیه توهین و تحقیر و بی حقوقی فاحشی که هر روزه علیه زنان اعمال میشود؛ مبارزه علیه دزدی و غارت و فساد سیستماتیکی که سرتاپای حکومت را فرا گرفته است؛ مبارزه برای سرنگونی کل حکومت و نظام جمهوری اسلامی؛ مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه و برای معیشت و منزلت و کرامت انسانی. این مبارزه نود و نه درصدیها علیه یک درصدیهای حاکم است. مبارزه برای آزادیخواهی و برابری طلبی سوسیالیستی در برابر یکی از جنایتکارترین حکومتهای پاسدار بردگی مزدی.

از همه شما عزیزانی که خود را در این مبارزات سهیم میدانید و میخواهید در پیشبرد آن نقش و سهمی داشته باشید میخواهم که به حزب ما کمک کنید. تلویزیون کانال جدید که تریبون و صدا و سیمای این مبارزات است، همه فعالینی که در مبارزات کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان و دادخواهان و همه جنبشهای حق طلبانه پرچم اهداف و سیاستهای انسانی و رادیکال را برافراشته اند، همه فعالینی که در خارج کشور علیه قوانین شریعه و تلاشهای ضد انسانی و تروریستی جمهوری اسلامی و جنبش سیاه اسلام سیاسی ایستاده اند، همه کسانی که جهانیان را به حمایت از مبارزات مردم ایران و بایکوت و منزوی کردن جمهوری اسلامی فرامیخوانند، همه ما به کمک مالی شما نیاز داریم. در این مبارزه شرکت کنید. کمک مالی شما به حزب و نبردها و فعالیتهای گسترده اش، هر اندازه و هر مبلغی که میتوانید، کمک ارزشمندی به جبهه انسانیت در نبرد با عاملین جهل و جنایت و پلیدی است.

پیشاپیش از همه عزیزانی که در تامین مالی این نبرد به کمک ما میشتابند صمیمانه تشکر میکنم. و دست همه شما را به گرمی میقشارم. اتکاء ما به حمایت شماست!

حمید تقوائی
٢٤ آوریل ٢٠٢٢

برای پرداخت کمک های خود میتوانید از طریق شماره حساب های زیر و یا از طریق تماس با تشکیلات های حزب در هر کشور اقدام نمایید.

شماره حساب ها و تلفن های تماس:

سوئد:
Sweden
NordeaPlusgirokonto: 4122379-3
Bankkontonummer: 9960264 1223793
IBAN: SE1095000099602641223793
BIC: NDENSESS

آلمان:
Germany
Name: M. Eli
Bankverbindung: Postbank
IBAN: DE86 1001 0010 0585 5421 23
BIC/SWIFT: PBNKDEFF

شماره حساب انگلیس ویژه کمک از انگلیس و از هر کشور دیگر:
England
Bank: NatWest
Account holder: WPI
Account number: 45477981
Sort code: 60-24-23
IBAN: GB77NWBK60242345477981
BIC: NWBKGB2L

سوالی دارید میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از خارج
سیامک بهاری: 0046739868051

از آمریکای شمالی:
بابک یزدی:
0014164717138

تماس از ایران
شهلا دانشفر:00447435562462

کیوان جاوید:
00447788988643

اینرا هم بخوانید

سالیوان: توافق برجام روی میز است؛ بستگی به ایران دارد که آن را قبول یا رد کند

جیک سالیوان: توافق برجام روی میز است؛ بستگی به ایران دارد که آن را قبول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.