سفر هر گزارشگر ویژه سازمان ملل باید شامل بازرسی مستقل و بدون دخالت رژیم از زندانها و صحبت با زندانیان و خانواده هایشان باشد

دفتر حقوق بشر سازمان ملل اخیرا اعلام کرده است که از تاریخ هفتم الی هجدهم ماه می جهت  تحقیق در رابطه با تاثیر تحریم‌ها بر روی حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه خود را در ماه می به ایران اعزام خواهد کرد.در این رابطه شیوا محبوبی ، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از سوی این کمیته نامه اعتراضی به دفتر حقوق بشر سازمان ملل ارسال داشته است. متن انگلیسی و ترجمه فارسی است نامه را در زیر ملاحظه میکنید.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی پس از ارسال این نامه به دفتر حقوق بشر سازمان ملل، رونوشت این نامه را برای مردم  و رسانه ها در کشورهای مختلف ارسال داشته و از مردم خواسته است در حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل نامه ارسال داشته و خواست زیر را مطرح کنند: 

سفر هر گزارشگر ویژه سازمان ملل باید شامل بازرسی مستقل و بدون دخالت رژیم از  زندان‌ها و صحبت کردن با زندانیان و خانواده هایشان باشد.
ما از شما مدافعین آزادی زندانیان سیاسی دعوت میکنیم تا از طریق آدرس‌های ایمیل و توییتر زیر به  دفتر حقوق بشر سازمان ملل پیام  ارسال کرده و درخواست بازدید اززندانها پرفشاری کنید.
آدرس‌ها:
ohchr-ucm@un.orgdamianos.serefidis@un.org
@AlenaDouhan@UNHumanRights
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی آوریل  ۲۰۲۲  ۲۶ www.cfppi.org
متن نامه ارسالی به انگلیسی در زیر: 
https://wp.me/p9yWrK-2Dx

نامه به دفتر حقوق بشر سازمان ملل و خواست اینکه جنایات رژیم اسلامی را نورمالایز نکنند
خانم النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی تحریم‌ها قرار است از هفتم الی هجدهم ماه می به ایران سفر کند. در اطلاعیه ای که دفتر حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده است ، گفته شده که ایشان در طول سفر شان با  نمایندگان جمهوری اسلامی،  سازمانهای مختلف از جمله سازمانهای خصوصی، مالی و سایر بخش‌ها و همچنین  تشکل ‘  کشوری حقوق بشر’ در ایران دیدار خواهد کرد.
مایلم  توجه دفتر حقوق بشر سازمان ملل را به این سوال جلب کنم که منظورشان از تشکل حقوق بشر در ایران چیست؟  آیا این شورا باور دارد که تشکل‌های مدافع حقوق انسانی در ایران وجود داشته و فعالینش آزادانه اجازه دارند فعالیت کنند بدون اینکه دستگیر، زندان و حتی اعدام شوند؟
مایلم از خانم النا دوهان سوال کنم که آیا ایشان از اعدام ها در ملا عام و سرکوب  اعتراضات مردم در ایران توسط  رژیم اسلامی اطلاع ندارند؟  یا ایشان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل تصمیم گرفته اند که چشمانشان را بر روی تعرض وسیع حقوق انسانی ببندند و این جنایت علیه بشریت را صرفا به تاثیرات تحریم‌ها تقلیل بدهند؟
دفتر حقوق بشر سازمان ملل به روشنی مطلع است که  هر فردی که  در ایران تحت قوانین رژیم اسلامی زندگی  میکند  و حتی  در رابطه با نقض حقوق انسانی ابراز نظر میکند  دستگیر و شکنجه  میشود. به همین دلیل ادعای اینکه تشکل‌های مدافع حقوق انسانی می‌توانند آزادانه با خانم النا دوهان صحبت کنند چیزی نیست  بجز مشروعیت دادن به جنایات رژیم اسلامی.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل با صدور اطلاعیه ای از همگان درخواست کرده است که سوالات و نظراتشان را برای این شورا ارسال دارند.  از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و از طرف زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، مایلم  توجه شما را به موارد زیر جلب کنم: 
– صدها هزار تن  از مردم ایران در طول ۴۳ سال اخیر  توسط رژیم اسلامی  دستگیر، شکنجه و حتی اعدام شده اند.  جنایات رژیم اسلامی از زمان بر روی کار آمدنش  و زمانی که تحریم‌ها نبود شروع شد. به علاوه دلیل اصلی فقر و محرومیت در ایران،  که بسیار قبلتر از تحریم‌ها  وجود داشت رژیم اسلامی است.  این رژیم است که فقر، سرکوب، اعتیاد و سایر بدبختی‌ها را بر مردم ایران تحمیل کرده است.
– هزاران فعال عرصه ها از جمله: معلمان، کارگران، هنرمندان، وکلا، فعالین حقوق زنان، دگرباشان جنسی ، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دانشجویان و کشاورزان  که برای مطالبه حقوق اولیه خود اعتراض کرده اند روزانه تحت اذیت و آزار  قرار گرفته، دستگیر، شکنجه و حتی اعدام می‌شوند.آیا خانم النا دوهان از رژیم  خواهد خواست که در رابطه با سرکوب خشن اعتراضات توضیح دهد و خواهان آزادی زندانیان سیاسی در ایران بشود؟
– زندانیان سیاسی عامدانه از  حق درمان محروم هستند و برخی از آنها از طریق محرومیت از درمان به قتل رسیده اند. دو مورد اخیر این قتلها  بکتاش آبتین و مهدی صالحی است . لطفا گزارشات  عفو بین الملل و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در رابطه با محرومیت زندانیان از درمان که ضمیمه می‌باشد را ببینید.آیا خانم النا دوهان از رژیم خواهد خواست که به او حق بازرسی مستقل و بدون سرپرستی رژیم بدهند تا از  زندانهای مختلف بازدید کرده و با زندانیان و خانواده هایی که فرزندانشان را به دلیل محرومیت از دارو از دست داده اند صحبت کند ؟ 
– شاهدان و خانواده جانباختگان آبان ۹۸ که در دادگاه آبان شهادت دادند، از سوی رژیم   تحت اذیت و آزار قرارگرفته ، دستگیر و حتی محکوم به زندان شده اند. خانواده ها از حق برگزاری مراسم برای عزیزانشان و تحقیق در رابطه با مرگ عزیزانشان منع شده اند. لطفا نامه ضمیمه را ملاحظه نمایید.آیا خانم النا دوهان این موضوع را با استناد به دادگاه آبان مورد تحقیق قرار داده و از رژیم سوال خواهد کرد؟
لیست جنایات رژیم اسلامی بی انتها است و موارد بالا تنها چند نمونه از این جنایات است.
رژیم اسلامی در ایران بارها درخواست ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به ایران را رد کرده است.  دلیل این رد کردن روشن است. اما همین رژیم گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی تحریم‌ها را  پذیرفته است !  این به این دلیل است  که میخواهد از هر وسیله ای برای کسب مشروعیت جهانی خود، وسیعتر نمودن جنایت و ترور، برداشتن تحریم از روی سران رژیم  و بالاخص برداشتن تحریمها از روی سپاه پاسداران استفاده کند.  دفتر حقوق بشر سازمان ملل،  با رژیم تبانی خواهد کرد اگر  در این سفر خواهان بازرسی مستقل از زندان‌ها نشود. این یک سیلی به صورت  میلیونها تن از مردم ایران خواهد بود، که  به خاطر اعتراض و ابراز عقیده توسط این رژیم بازداشت و شکنجه و زندان شده اند.
این  بالاخص از سازمانی که ادعای دفاع از حقوق انسانی را دارد قابل پذیرش نیست. ما خواهان این هستیم که:سفر هر گزارشگر ویژه سازمان ملل باید شامل بازرسی مستقل و بدون دخالت رژیم از  زندان‌ها و صحبت کردن با زندانیان و خانواده هایشان باشد.
تنها از این طریق است که خانم النا دوهان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌توانند سطح و عمق  جنایات رژیم اسلامی را متوجه شده و از این فرصت سفر برای فشار به رژیم استفاده کند. در غیر اینصورت  سفر خانم دوهان صرفا به نفع رژیم و تلاش این رژیم برای کسب مشروعیت جهانی تمام خواهد شد. این سفر به  رژیم  مشروعیت بخشیده و دست رژیم را برای زندان، شکنجه و اعدام فعالین در ایران بیشتر باز میکند. 
شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی۲۵ آوریل ۲۰۲۲

لینک گزارشات مربوطه: 
https://rsf.org/en/news/rsf-asks-un-investigate-iranian-journalist-baktash-abtins-deathhttps://pen.org/press-release/joined-by-pen-sydney-and-pen-melbourne-mourns-baktash-abtins-death/
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/04/MDE1354472022ENGLISH.pdf
https://cfppi.org/wp-content/uploads/2022/01/Iran-Report-DeprivedOfMedication.pdf
https://abantribunal.com/2022/04/07/elementor-17897/
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE1328912020ENGLISH.pdf
https://cfppi.org/wp-content/uploads/2020/12/HumanRights-Iran-Report-July2020.pdf

اینرا هم بخوانید

تجمع  اعتراضی کارکنان مخابرات استان آذربایجان شرقی و فولاد خزر

روز شنبه هشتم مهر ماه بخشهای مختلف کارگران مخابرات استان آذربایجان شرقی یعنی کارکنان رسمی، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *