افزایش۱۹.۵ تا ۲۴ درصدی تعرفه‌های پزشکی. ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی ۶۹ هزار تومان و پزشک متخصص، ۱۰۴ هزار تومان

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ابلاغ شد. ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی ۶۹ هزار تومان و پزشک متخصص، ۱۰۴ هزار تومان. لازم به توضیح است که دولت و سازمان نظام پزشکی با تصویب افزایش ۲۴ درصدی تعرفه‌ها در بخش خصوصی و افزایش ۱۹.۵ درصد تعرفه‌ها در بخش دولتی در چهارم اردیبهشت ماه، موافقت کرده بودند. این تعرفه ها از روز گذشته اجرایی شده است.

تعرفه ویزیت در بخش خصوصی در سال 1401

میزان رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1401 نسبت به سال قبل

ویزیت پزشکان در بخش سرپایی 30 درصد

جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت 46 درصد

جزء فنی بخش آزمایشگاه40 درصد

تعرفه خدمات دندانپزشکی 28 درصد

هزینه تخت روز 40 درصد

جزء حرفه ای  خدمات و مراقبت های سلامت10 درصد

جزء حرفه‌ای خدمات و مراقبت های سلامت برای خدمات هشتک دار (عمدتاً آزمایشگاه و رادیولوژی) 18 درصد

میزان رشد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1401

سرفصل.میزان رشد تعرفه در سال 1401 نسبت به سال قبل

ویزیت پزشکان در بخش سرپایی 20 درصد

جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت 30 درصد

هزینه تخت روز 30 درصد

سرانه پزشک خانواده و مراقبت سلامت 28.5 درصد

جزء حرفه ای  خدمات و مراقبت های سلامت در بخش بستری 35 درصد

جزء حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت در بخش سرپایی 12.5 درصد

اینرا هم بخوانید

نامه سرگشاده اعتراضی ده خانواده ها در مورد پرونده سازی های امنیتی

به تاریخ هفتم تیرماه نامه ای سرگشاده از سوی خانواده های جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.