اعتصاب رانندگان شرکت واحد تهران بخش بی آر تی

بخشهایی از رانندگان شرکت واحد تهران وارد اعتصاب شده اند. امروز ۲۶ اردیبهشت رانندگان و کارگران بخشهای (BRT) بی آر تی شرکت  واحد اتوبوسرانی در سامانه های ۱ ، ۳، و ۷ و توقفگاه بخارایی سامانه ۴ تهران و رانندگان شاغل در پایانه آزادی اعتصاب کردند. شمار زیادی از رانندگان سامانه های ۴ و ۵ بی آر تی هم جهت پیوستن به اعتصاب و تحصن به توقفگاه برگشته اند.  این رانندگان به عدم افزایش حقوق ها بر اساس مصوبه مزدی شورایعالی کار که خود چند بار زیر خط فقر است اعتراض دارند. رانندگان اعتصابی در مقابل دفتر مرکزی شرکت تجمع و تحصن کرده اند. پیمانکاران فقط افزایش ده درصد را قبول کرده اند و رانندگان با توجه به افزایش نجومی هزینه ها، زیر بار این افزایش ناچیز نمیروند.

در این تجمعات رانندگان و کارگران اعتصابی با کف زدن و  با خشم فراوان فریاد میزدند “یالا، یالا، حقوق ما یالا”  و با این شعار خواستار افزایش فوری دستمزدهایشان شدند. در حالیکه اتوبوسها بسوی محل تحصن حرکت میکنند کارگران شعار ما همه با هم هستیم را سر میدهند. اعتصاب کارگران بی آرتی در تهران که ارتباط مستقیمی با گرانیها و فشار بر گرده همه مردم دارد انعکاس وسیعی در شهر تهران یافته است. بنا بر خبرها رانندگان و کارگران دیگر سامانه‌های شرکت واحد در حال پیوستن به این اعتراضات هستند  و در حالیکه اتوبوسهای اعتصابی در حرکتند مردم به نشانه حمایت دست تکان میدهند.

در تجمع مقابل دفتر مرکزی کارگران و رانندگان اعتصابی با شعار شهردار بی لیاقت استعفاء، استعفا، اعتراضشان را فریاد میزنند.

بنا بر گزارش دریافتی تعداد خطوط اتوبوس‌های تندرو یا بی‌آر‌تی در شهر تهران ده خط است و تعداد کارگران  ایستگاه‌های آن بیش از ۵۰۰ نفر است که در شیفت‌های ۸ ساعته کار میکنند و به طور متوسط روزانه  حدود  ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق این خطوط جابه جا  میشوند.  دستمزد این کارگران بسیار پایین و حداکثر به میزان حداقل دستمزد تعیین شده شورایعالی کار حکومت است که امسال آنرا هم اجرا نمیکنند و گفته اند امسال دستمزد آنها فقط ده درصد اضافه میشود. کارگران میگویند که سطح نازل دستمزدها باعث شده که بسیاری از آنها ناگزیر شوند در شیفت های متوالی کار کنند.  این کارگران بصورت پیمانی کار میکنند و بعضا از طریق همین پیمانکاران کارها به مباشرینی واگذار شده که وضع بسیار بدتر است. رانندگان و کارگران بی آرتی در شرایط بسیار سخت و دشوار کار میکنند. از جمله اکثریت ایستگاه‌ها فاقد هرگونه سرویس بهداشتی است و حتی توالت و دستشویی برای استفاده‌ی رانندگان و کارگران ندارد. پیمانکاران با قرارداد موقت کارگر میگیرند و در انتها بدون هیچ نوع بیمه و حق و حقوقی با کارگر با آنها  تسویه حساب میکنند. آنهم با هزار دوز و کلک سعی میکنند همین حداقل حقوق را هم پرداخت نکنند.  فضای کاری در میان این کارگران نیز  بسیار امنیتی است . کار سنگین، سرو صدای کر کننده و آلودگی وحشتناک هوا بدون هیچ نوع تجهیزات ایمنی مثل ماسک و غیره شرایط کار را برای کارگران و رانندگان بی آرتی غیر قابل تحمل کرده است. از سوی دیگر میزان خطرات ناشی از تصادفات و درگیری خیابانی نیز در کار این کارگران بالاست و کارگرانی جان خود را در تصادفات از دست داده اند. مطالبه اصلی کارگران بی آر تی افزایش فوری حقوقها، کوتاه شدن دست پیمانکاران و قراردادهای دائمی کاری است. افزایش فوری حقوقها و پرداخت کامل تعلقات شغلی مثل پرداخت سختی کار، حق شیفت، حق اضافه کاری و اختصاص لوازم ایمنی مانند ماسک و دستکش از جمله خواستهای فوری این کارگران است. و اعتراض امروز آنها مشخصا اعتراض به گرانی ها و سطح نازل حقوقها و عدم افزایش دستمزدهاست.

اعتراضات کارگران بی آرتی واحد اتوبوسرانی تهران، اعتراضات بازنشستگان در روز گذشته که چندین شهر را در برگرفت، ادامه اعتراضات در میان کارگران نفت و معلمان و اعتراضات مردمی در کف خیابان نشانگر اینست که جامعه گرانی نجومی و تشدید فقر کمر شکن را به هیچ وجه نمی پذیرد و با اعتصابات سراسری به آن پاسخ میدهد. حزب کمونیست کارگری بر اتحاد مبارزاتی همه بخش های جامعه و رفتن بسوی یک اعتصابات عمومی سراسری و اعتراضات سازمانیافته مردمی تاکید دارد. 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶ مه  ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

حمله به سلمان رشدی؛ هنوز وضعیت این نویسنده روشن نیست

سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی لحظاتی قبل از شروع سخنرانی اش در موسسه‌ای در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.