بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران در مورد اعتراضات جاری. طنین مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای در خیابانها

بار دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای در خیابانهای شهرهای کشور طنین انداخته است. علیرغم بسیج گسترده اوباش و اراذل جنایتکار حکومتی، مردم در شهرهای مختلف به خیابانها می آیند و با جنایتکاران درگیر میشوند و به گرانی و به فقر و به کل حاکمین اسلامی سرمایه ابراز انزجار و اعتراض میکنند. مردم خشمگینند. از حکومت و سیستم ناعادلانه و فاسد و متحجر حاکم بیزارند. به کمتر از سرنگونی این حکومت رضایت نداده و نمیدهند.

اعتراضات کنونی با تشدید گرانی و فقر و محرومیت آغاز شده است. اما روشن است که مردم فقط به گرانی و زندگی زیر خط فقر اعتراض ندارند. تاکنون بارها و بارها جنگ و گریز میان مردم و اقلیت مفتخور و جنایتکار حاکم فوران کرده است. مردم این حکومت را نمیخواهند. مردم نه فقط فقر و گرانی را که به حد غیر قابل تحملی رسیده، نمیخواهند و هر روز دارند با اعتصابات و اعتراضات و تجمعات به آن اعتراض میکنند، بلکه سلطه دستگاه کثیف مذهب و تحقیر و توهین و یکه تازی اوباش و زندان و اعدام را نمیخواهند. مردم سالهاست با صدای رسا همه جا فریاد میزنند که حکومت اسلامی نمیخواهیم. حکومت ضد زن و حجاب اجباری و حکومت عقب ماندگی و ضد شادی نمیخواهیم. سرکوب و زندان نمیخواهیم. سلطه مذهب و مفتخوری و حقوقهای نجومی و زندان و دار نمیخواهیم.

مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای و رییسی یعنی مرگ بر سرتاپای جمهوری اسلامی. جامعه ای بلند شده است. مصمم است که به دوران سیاه سلطه متحجرین بیرحم و فاسد و چپاولگر پایان دهد.

مدتهاست که جنبش سرنگونی یک واقعیت عینی و ملموس و غیر قابل انکار در جامعه است. این جنبش بارها از گوشه و کنار کشور فوران کرده، تعرض کرده و نه تنها خاموش نشده بلکه فراگیرتر و عمیقتر شده است. همه کس امروز به وجود این جنبش گسترده اذعان دارد. حتی حکومتیان به زبانهای مختلف به گسترش جنبش و فضای سرنگونی طلبی و براندازی در جامعه اعتراف میکنند.

جمهوری اسلامی بر روی دریایی از نفرت و انزجار عمومی قرار دارد. مردم این کشور، کارگران و بازنشستگان و معلمان و جوانان و زنان و مادران دادخواه و همه ۹۹ درصدیها نه فقط از این حکومت منزجرند،‌ بلکه مصممند که از شر آن برای همیشه خلاص شوند. میدانند که برای دفاع از زندگی باید به این جرثومه فساد و عقب ماندگی و مرگ و چپاول پایان دهند.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی با فوران خشم مردم و اوج گرفتن جنبش سرنگونی طلبانه مردم جان به لب رسیده مواجه است. اما این اولین بار است که در دل خیزش و شورشهای شهری معلمان و بازنشستگان و کارگران با دست زدن به اعتصابات و تجمعات سراسری بمیدان می آیند. این تجمعات و اعتصابات، که تجمع اخیر بازنشستگان در چند شهر و اعتصاب کارگران و رانندگان شرکت واحد و اعتصاب کارگران حفاری در صنعت نفت نمونه های متاخر آنست، در واقع ستون فقرات و پشتوانه محکم شورشهای شهری محسوب میشود. حرکات اعتراضی ای که تلاشهای سرکوبگرانه حکومت را خنثی میکند، جمهوری اسلامی را از هر سو به محاصره در می آورد و موجب ادامه کاری و تعمیق و گسترش اعتراضات توده ای جاری میشود.

بطور قطع با انقلابی انسانی و همگانی، با خیزش عمومی و اعتصابات و تجمعات و تظاهرات و تعرضات خود، جمهوری اسلامی را سرنگون خواهیم کرد و جامعه ای مرفه و آزاد و برابر و شاد و مدرن و انسانی و برابر را پی خواهیم ریخت. رفاه، حق تک تک شهروندان است. همه کس بلااستثنا باید از مسکن مناسب، معیشت کافی و مناسب و زندگی بی دغدغه و شاد و انسانی برخوردار شود. آزادی بیان و تحزب و تجمع و اعتصاب حق بی چون و چرا و بدون قید و شرط تک تک مردم است. دخالت مذهب در قوانین و دولت و آموزش و پرورش باید برای همیشه پایان یابد. به سلطه سرمایه و سرمایه داران بر جامعه باید پایان داده شود و شکاف عظیم طبقاتی، فقر و ثروت، حقوقهای نجومی و بی تامینی مطلق باید پایان یابد.

حزب کمونیست کارگری همه کارگران و معلمان و بازنشستگان و جوانان و دانشجویان و زنان و همه مردم را به پیوستن به صف انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی سرمایه داران فرامیخواند. ما همه با هم هستیم و با هم به این دوره تلخ و به این سیستم چپاولگرانه و ظالمانه پایان خواهیم داد.

نابود باد حکومت اسلامی سرمایه داران

زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه انسانی

زنده باد سوسیالیسم!

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸ مه ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

کشته شدن ۳۰۶ هزار غیرنظامی در جنگ داخلی سوریه؛ رژیم اسد، جمهوری اسلامی، روسیه و رژیم های منطقه مسئول این کشتارها هستند

کشته شدن ۳۰۶ هزار غیرنظامی در جنگ داخلی سوریه؛ رژیم اسد، جمهوری اسلامی، روسیه و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.