کمپین مالی حزب با موفقیت به پایان رسید

لیست شماره ۵ کمپین ۱۰۰ هزار دلاری برای تامین مالی حزب و کانال جدید

در پاسخ به فراخوان حزب مبلغ ۱۱۸,۰۳۰ دلار آمریکا در پنج هفته گذشته جمع آوری شد. هدف اعلام شده ما جمع آوری ۱۰۰ هزار دلار در عرض یکماه بود که به همت شما عزیزان که به فراخوان ما پاسخ دادید، با موفقیت به انجام رسید. صمیمانه از تک تک شما که به این فراخوان جواب دادید قدردانی میکنیم.

کمپین یک ماهه حزب پایان یافت اما تلاش هر روزه ما برای جمع آوری کمک مالی ادامه خواهد یافت. هزینه های جاری حزب بسیار بیش از این مبلغ است و برای گسترش فعالیت در داخل و خارج کشور و برای تقویت و بهبود تجهیزات و برنامه های تلویزیون کانال جدید که بر روی دو ماهواره برنامه پخش میکند،امکانات مالی بسیار بیشتری مورد نیاز است. از همه دوستان حزب و همه مردم شریف و آزاده، در داخل و خارج کشور، که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جامعه ای خوشبخت، آزاد، برابر و انسانی و بدور از دخالت مذهب در زندگی خود هستند میخواهیم که بهر اندازه توان مالی شان اجازه میدهد، به حزب خود و کانال جدید که تکیه گاه مبارزات آنها است، کمک کنند.

دست همگی شما را صمیمانه میفشاریم.

لیست پنج
بهرام سروش ۱۰۰ پوند
خبات مجید ۳۰۰ دلار کانادا
Goranka ۵۰پوند
م. میعاد ۱۰۰۰ دلار کانادا
عصام شکری ۵۰۰ دلار کانادا
عطیه نیک نفس. ۲۰ یورو
معصومه خیراله زاده ۵ یورو
دوین ۱۰۰۰ کرون
حسین قلی زاده ۵۰ دلار کانادا
دوستدار مینا احدی ۲۵۰۰ کرون (جمعا ۵۰۰۰ کرون)
عباس ایاق ۴۰۰ دلار (جمعا ۸۰۰ دلار)
مهرانگیز شاهمرادی ۵۰ دلار کانادا
جمشید فرشید فام ۱۲۰ دلار )جمعا ۴۲۰ دلار کانادا(
روزا ۵۰۰ دلار کانادا
تینا ۲۰۰ پوند
شاپرک شجری زاده ۱۰۰ دلار کانادا
ونوس آزاد ۲۰۰ دلار کانادا
علی آزاد ۱۰۰ دلار کانادا
منده آ ۲۰ یورو
ناصر اصغری ۵۰ دلار (جمعا ۱۵۰ دلار)
سحر ۱۰۰ دلار کانادا
فوزیه و مصلح ۵۰۰ کرون
عباس سعیداوی ۸۰۰ دلار استرالیا جمعا ۲۰۰۰ دلار استرالیا)
نازنین صدیقی ۵۰۰ کرون
عبدالله اسدی ۵۰۰ کرون
هشت نفر از دوستان از دانمارک ۶۰۰۰ کرون
خدیجه دیری۵یورو
احسان اکبری۱۰یورو
افشار کمانگر۵یورو
فرزانه روش ۵یورو
عنایت معافی ۱۵۰ دلار کانادا
سروناز سینایی و میلاد رابعی ۱۰۰۰ کرون

از ایران
یاشار سهندی ۵۰۰ هزار تومان
شهاب ۵۰۰۰ دلار کانادا
مجید باراهیان ۲۰ هزار تومان
ارغوان از کردستان ۶۰۰ هزار تومان
بهروز پاینده ۵۰۰ هزار تومان
امید آشنا ماهی ۳۰۰ هزار تومان

جمع لیست پنجم ۹۲۷۰ دلار آمریکا


لیست کامل کمک به کمپین مالی حزب
50 Goranka from London پوند
Goranka ۵۰پوند
Kajsa ۲۴۰۰ کرون
ابوذر صلحجو ۳۰۰۰ کرون
احسان ارژنگ ۱۵۰ دلار کانادا
احسان اکبری۱۰یورو
آذر پویا و هوشیار سروش ۴۰۰۰ کرون
آذر مقدم ۳۰۰۰ کرون
اردشیر نظری ۱۰۰۰ کرون
آرش ناصری ۱۰۰۰ دلار کانادا
آزاد خادمی ۱۰۰ دلار کانادا
آزاد علیزاده۵۰۰ کرون
آزاد قدرت ۳۰ دلار کانادا
آزاده نجات ۵۰ دلار کانادا
اسماعیل آبادانی ۱۰۰ دلار کانادا
اسماعیل مردوخی ۱۰۰۰ کرون
اصغر کریمی ۳۰۰ پوند
افشار کمانگر۵یورو
افشین افشاری۲۰۰ کرون
افشین افشین جم ۱۵۰ دلار کانادا
افشین مرادی ۱۰۰۰ دلار کانادا
آقای جواد ۱۰۰ دلار کانادا
آقای حمیدی۱۰۰۰ دلار
اکرم امجدی۵۰۰ کرون
آلفونسو ۳۴۰ پوند
آمانج مریوان ۱۰۰ یورو
امید ۱۰۰۰ کرون
امیر توکلی۵۰۰یورو
امیر روشن ۳۵۰ دلار کانادا
امیر زاهدی۱۰۰۰ دلار کانادا
اندیشه علیشاهی ۵۰۰ کرون
اولدین و سودابه شکیب۱۵۰۰ کرون
آیت رزمی ۵۰ دلار کانادا
ایران خاکباز ۱۰۰ دلارکانادا
ایرج ۱۰۰ دلار
ایرج آبشار ۱۰۰۰ دلار کانادا
ایرج رضایی۵۰۰ دلار کانادا
ایرج مصداقی۵۰ دلار
ايرن ٢٠٠ كرون
بابک سالاری ۱۰۰ دلار کانادا
بابک یزدی ۲۰۰۰ دلار کانادا
بختیار میرزایی ۱۰۰ دلار کانادا
البرزفنلاند ۵۰ یورو
بهیاد ایرج فرجاد عزیز۱۰۰یورو
بهار میلانی ۱۰۰۰ پوند
بهرام جهانبخش ۱۰۰۰ کرون
بهرام سروش ۱۰۰ پوند
بهرام کلاه زری ۳۰۰ دلار کانادا
بهروز بهاری۱۵۰ پوند
بهزاد مهرآبادی۱۲۵۰ دلار کانادا
بهمن خانی۶۰۰۰یورو
پتی دبونیتاس و کیوان جاوید۳۰۰۰ پوند
پروین معاذی و نسان نودینیان ۳۰۰ یورو
پری رشیدی۱۰۰۰ کرون
پریچهر مرادی۳۰۰ کرون
پریسا آینده ۱۰۰۰ دلار کانادا
پگاه خیراندیش۵۰۰ کرون
پولاد ۵۰ یورو
پویا حقیقت جو ۱۰۰ دلار کانادا
تینا ۲۰۰ پوند
جاوید ناصری ۵۰۰ کرون
جلال سعید۳۰ دلار کانادا
جلال گلپریان ۵۰ یورو
جلیل + ۵۰ پوند
جلیل جلیلی ۶۰۰ پوند
جلیل کمال ۵۰ پوند
جمال صابری ۱۰۰ دلار کانادا
جمال گلحسینی۳۰یورو
جمشید فرشید فام ۴۲۰ دلار کانادا
جمعی از فعالین حزب ۲۵۰۰ دلار
جمله میرکی ۵۰ یورو
جمیل فرزان ۱۵۰۰ کرون
جوتیار غریب ۱۰۰ دلار کانادا
چهار نفر از دوستداران حزب از طریق کشکولی ۳۰۰ یورو
چیا صلواتی۲۰یورو
حسن پویا ۵۰ دلار کانادا
حسن جلیلی ۳۴۰ یورو
حسن صالحی۲۰۰۰۰ کرون
حسن کیوان۵۰یورو
حسین خلاقی۲۰ پوند
حسین رها (کاکو) ۱۰۰۰ دلار کانادا
حسین قلی زاده ۵۰ دلار کانادا
حسین مکوندی ۲۰۰ دلار
حمید حقشناس ۱۰۰۰ کرون
حمید رحیم پور ۳۰۰یورو
حمید سعادت ۲۰۰۰ کرون
حمید مکوندی ۱۵۰ دلار
حمیدرضا ۵۰۰ دلار کانادا
حمیدرضا ایوبی ۴۰ یورو
حمیدرضا سالاری۲۰۰ دلار کانادا
خالد ناصری۵۰یورو
خبات مجید ۳۰۰ دلار کانادا
خدیجه دیری۵یورو
خسرو آقباشلو ۱۲۰۰ دلار کانادا
خلیل کیوان۳۰۰۰ کرون
خورشید و کیوان۵۰۰ کرون
داریوش صفا ۳۵۰یورو
داریوش عبدی۲۰۰ دلار کانادا
داوود۲۰ دلار کانادا
داوید غفاری ۵۰۰ کرون
دکتر رادمنش از آلمان ۵۰۰یورو
دکتریونس کهوری۱۰۰۰ کرون
دوستدار حزب از آلمان (۱) ۱۰۰ یورو
دوستدار حزب از آلمان (۲)۱۰۰یورو
دوستدار حزب از آلمان (۳)۱۰۰یورو
دوستدار حزب در استکهلم ۱۰۰۰ کرون
دوستدار مینا احدی۵۰۰۰ کرون
دوین ۱۰۰۰ کرون
رامتین ۲۵ دلار
رحیم یزدانپرست ۲۰۰۰ کرون
رزاق دانیل ۵۰ دلار کانادا
رزگار رضایی ۱۰۰۰ کرون
رسول از بوروس ۴۴۰ کرون
رضا .م ۱۰۰ دلار کانادا
رضا از آمریکا ۱۰۰ دلار
رضا ربیعی ۵۰ دلار کانادا
رضا سالاری ۱۰۰ دلار کانادا
رضا شرکانلو ۱۰۰۰ کرون
رضا قربانی ۵۰۰۰ کرون
روزا ۵۰۰ دلار کانادا
روزبه زندی فر ۱۰۰۰ کرون
زری صمدی۲۵۰ کرون
زندگی زیبا۵۰۰ دلار کانادا
زویا از تورنتو ۱۵۰ دلار کانادا
ساحره۲۰۰ کرون
سارا نخعی و هرمز رها ۲۰۰۰ کرون
ساشا تورنتو ۱۰ دلار کانادا
سپهرداد گرگین ۱۰۰ دلار کانادا
ستار نوریزاد۱۰۰ دلار
سحر ۱۰۰ دلار کانادا
سحر ۵۰ پوند
سحر ادیب ۵۰۰ کرون
سحر آزاد ۱۰۰۰ دلار کانادا
سروناز سینایی و میلاد رابعی ۱۰۰۰ کرون
سعید آقاملکی ۱۰۰ دلار کانادا
سعید چوبک ۱۰۰ دلارکانادا
سعید کریمی ۱۰۰ دلار
سعید مدانلو ۴۰۰ دلار
سعید ویسی۲۰۰یورو
سمیر نوری۵۰۰ دلار کانادا
سهیل۴۰۰ دلار
سهیلا ابوالحسنی۲۰۰ کرون
سهیلا دالوند و داود آرام ۱۰۰۰ دلار کانادا
سهیلا میلانی ۳۰۰ دلار کانادا
سوسن بهادری۱۰۰ دلارکانادا
سوسن صابري ١۲٠٠ كرون
سولماز علیزاده ۱۰۰ دلار کانادا
سیامک امجدی ۵۰ پوند
سیامک بهاری ۱۰۰۰ کرون
سیامک زارع ۵۰یورو
سیاوش مدرسی ۳۰۰ پوند
سیفی بهبوری۱۰۰ دلار کانادا
سیما بهاری ۱۰۰۰ دلار
سیمین جلالی۲۰۰ کرون
سینا از تورنتو ۲۰۰ دلار کانادا
سینا پدرام ۱۰۰۰۰ پوند
شاپرک شجری زاده ۱۰۰ دلار کانادا
شادی شوشتری۶۴۰ کرون
شاهو پیرخضران۱۰۰۰ کرون
شکوفه ۱۰۰ کرون
شمی حکیمی۲۰۰۰ کرون
شمی صلواتی ۵۰ یورو
شهاب آرام ۱۰۰ دلار
شهلا زاکری۳۰۰ کرون
شهلا دانشفر و کاظم نیکخواه۲۵۰ پوند
شهلا صفایی ۵۰ پوند
شهناز خندانی۱۰۰یورو
شهین کابلی ۱۰۰ یورو
شیرزاد چوپانی ۵۰ پوند
شیرین بهرامی ۵۰۰ کرون
شیرین شمس ۵۰۰ کرون
صابر رحیمی ۱۱۰۰ دلار
صابر نوری ۱۰۰۰ کرون
صادق۲۰۰ کرون
صادق احمدی ۵۰ دلار
صباح درزمان ۲۰یورو
صدف کوروش نیا ۱۱۰۰ دلار کانادا
صدیق ابوطالبی ۵۰ دلار کانادا
طه حسینی ۵۰ یورو
عباس ایاق۸۰۰ دلار
عباس جوادیان ۴۰۰ کرون
عباس سعیداوی ۲۰۰۰ دلار استرالیا
عباس ماندگار ۱۰۰۰ دلار کانادا
عبدالله اسدی ۵۰۰ کرون
عبدالله سلیمان۱۰۰ دلار کانادا
عبدل گلپریان ۳۰۰ یورو
عصام شکری ۵۰۰ دلار کانادا
عطیه نیک نفس ۲۰ یورو
عظیم مطور ۱۲۰۰یورو
علا فرهادپور ۲۰۰ دلار
علی از بوروس ۴۰۰ کرون
علی آزاد ۱۰۰ دلار کانادا
علی قنبری۵۰ دلار
علی کمالی ۵۰۰ کرون
علی م. ۵۰۰ دلار
علی معنوی ۲۰۰ پوند
علی و ناهید۱۰۰۰ کرون
عمر معروفی ۱۰۰ یورو
عنایت معافی ۱۵۰ دلار کانادا
غزاله شارمهد ۱۰۰ دلار
فاتح بهرامی ۳۰۰ دلار کانادا
فاضل ۲۰۰۰ کرون
فاطی کلوانی ۳۰۰ کرون
فرامرز پورطاهری ۱۰۰ دلار کانادا
فرامرز قربانی ۵۰۰ کرون
فرانک فرخی۲۰یورو
فرح ناظمی۲۰۰ دلار کانادا
فرخنده بارون از سویس۲۰۰یورو
فرزانه درخشان ۳۰ یورو
فرزانه روش ۵یورو
فرزانه محمدپور ۳۰۰ کرون‌
فرنگ ۵۰۰ کرون
فرهاد پیروتی۵۰۰ دلار کانادا
فریبا آذرخش و پیام آذر ۱۵۰ یورو
فریبرز پویا ۱۰۰ پوند (کمک به کانال جدید)
فلورت معارفي. ١٠٠ كرون
فنلاند-یک دنیای بهتر ۵۰ یورو
فهیمه صادقی و ابراهیم صادقی ۱۰۰۰ دلار کانادا
فواد خدیور۲۰یورو
فوزیه و مصلح ۵۰۰ کرون
کریم شامحمدی ۲۰۰۰ کرون
کمیته حزب در مالمو ۲۰۰۰ دلار
کمیته کردستان ۵۰۰ دلار
کوشا ۵۰ دلار
کیا صبری۱۰۰۰ دلار کانادا
کیان آذر ۵۰۰ کرون
کیمیا پازوکی ۱۰۰۰ کرون
کیومرث کرمانشاه ۱۰۰ دلار
گۆران باهیر ۵۰ دلار کانادا
لادن بازرگان ۲۰۰ دلار
لیلا شعبانی و طه آزادی ۳۰۰ دلار کانادا
لیو رازانی۴۰۰۰ کرون
م. سومر از ترکیه۱۰۰ دلار
م. میعاد ۱۰۰۰ دلار کانادا
ماهرخ فیروزه۵۰۰ کرون
مجتبی نظری ۱۰۰۰ کرون
مجید آذری۱۲۰۰ دلار
مجید حمیدیان ۱۰۰۰ کرون
مجید فرجیان۵۰۰ کرون
محسن ابراهیمی ۵۰۰ دلار کانادا
محمد شکوهی ۱۰۰ یورو
محمد کریمی ۵۰ یورو
محمد محمدی۱۰۰ دلار
محمد هوشمند ۶۰۰ دلار کانادا
مریم افراسیاب پور ۱۰۰۰ کرون
مریم صاقی و جمال خسروی۲۰۰یورو
مریم نمازی ۱۰۰ پوند (کمک به کانال جدید)
مریم نوری ۲۵ دلار کانادا
مسعود آذرنوش ۱۰۰ دلار آمریکا
مسعود ارژنگ ۲۰۰ دلار کانادا
مصطفی صابر ۲۰۰۰۰ دلار آمریکا
مصطفی عزیزی۱۰۰ دلارکانادا
معصومه۱۰۰۰ کرون
معصومه خیراله زاده ۵ یورو
منده آ ۲۰ یورو
مهدی شمس ۵۰ دلار کانادا
مهدی نبوی۵۰یورو
مهران محبوبی ۱۰۰ دلار کانادا
مهرانگیز شاهمرادی ۵۰ دلار کانادا
مهرداد ویرجینیا ۵۰ دلار
مهردخت هادی ۱۰۰ دلار کانادا
مهری مهرابادی۱۰۰۰ کرون
مهین درویش روحانی۱۰۰یورو
مهین علیپور۲۰۰۰ کرون
مهین کابلی۵۰یورو
مهین کوشا و سیامک مکی ۲۰۰ یورو
میترا بابک ۱۰۰۰ پوند
میترا دانشی و حمید تقوایی ۱۰۰۰ دلار کانادا
میثم عتیق ۱۰۰ یورو
میلاد رسایی منش ۵۰۰ کرون
میلاد مکانیک ۱۰۰ دلار کانادا
مینا احدی۱۵۰یورو
مینا بهروزی ۱۰۰۰ دلار کانادا
مینا صراف ۱۵۰ دلار
نازلی پرویزی۱۰۰ کرون
نازنین صدیقی ۵۰۰ کرون
ناصر اصغری ۱۵۰ دلار کانادا
ناصر آقباشلو ۱۰۰ دلار کانادا
ناصر رستمی۱۰۰یورو
ناصر شیشه گر ۲۰۰۰ کرون
ناصر کشکولی۱۰۰یورو
ندا علایی و امین یاراحمدی ۳۰ یورو
نرگس سرجوقیان ۵ یورو
نسترن ۲۰۰ دلار کانادا
نسترن منصوری ۲۰۰ کرون
نسرین نامدارپور ۵۰۰ کرون
نغمه ۱۰۰ یورو
نگار قنبری۲۰۰ کرون
نوید محمدی۳۰۰یورو
نوید مینایی ۱۰۰۰ کرون
نیما سروستانی ۵۰۰۰ کرون
نینا تابان ۱۰۰ دلار کانادا
نینا طوبائی ۱۰۰ دلار کانادا
هادی ۱۰۰ یورو
هادی خانی و رضا توفیق ۱۰ یورو
هادی خسروی۵۰۰ کرون
هادی موسوی۵۰۰ کرون
هادی وقفی۲۰۰ دلار کانادا
هانوفر- دوستدار حزب ۳۰ یورو
هژار علیپور ۱۲۰۰ دلار کانادا
هشت نفر از دوستان از دانمارک ۶۰۰۰ کرون
هنار۵۰ دلار کانادا
واحد حزب در فرانکفورت ۳۶۰۰ یورو
ودا ایلکا ۱۰۰۰ کرون
ولی خدیو ۱۰۰ دلار کانادا
ونوس آزاد ۲۰۰ دلار کانادا
یدی محمودی ۵۰۰ دلار کانادا
یک دوست ۱۰۰ پوند
یوسف اکرمی ۵۰ دلار کانادا

از ایران

احسان صفایی۲۰۰ دلار کانادا
ارغوان از کردستان ۶۰۰ هزار تومان
آسو ۶ میلیون تومان از کردستان
امید آشنا ماهی ۳۰۰ هزار تومان
بهروز پاینده ۵۰۰ هزار تومان
پری۲۰۰ هزار تومان
پوران راد ۵۰۰ هزار تومان
جانان۱۰۰۰ دلار آمریکا
حسن صفا ۵۰۰ هزار تومان
حکمت از ایران۱ میلیون تومان
دماوند استوار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
دوستدار حزب از تهران ۵۰ دلار کانادا
دوستدار حزب از کرج ۵۰ دلار کانادا
رضا ۱۲ میلیون تومان از کردستان
سارا ۵۰۰هزار تومان
سیما، ساناز، فتانه، زیبا، ترانه و حجت ۳ میلیون و پانصدهزار تومان
شهاب ۵۰۰۰ دلار کانادا
صالح ۶ میلیون تومان از کردستان
فرزانه۱۲ دلار
مجید باراهیان ۲۰ هزار تومان
منصور ترکاشوند ۵۰۰ هزار تومان
منصور دریایی۱ میلیون تومان
مهران و یاران کارگر ذوب آهن ۱۰۰ هزار تومان
مهرداد۲ میلیون تومان
مینو دریایی ماهی ۲۰ هزار تومان
نادر۵۰۰ هزار تومان
یاشار سهندی ۵۰۰ هزار تومان

جمع کمک های تاکنونی ۱۱۸۰۳۰ دلار آمریکا

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان به برپایی تجمعات سراسری بزرگتر فراخوان دادند

بازشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده صبح روز یازدهم تیرماه به برپایی تجمعات بزرگ سراسری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.