در مورد کمپین جمع آوری صدهزار دلار کمک به حزب- اصغر کریمی

کمپین جمع آوری ۱۰۰ هزار دلار کمک مالی به حزب با موفقیت پایان یافت. حدود۱۸ هزار دلار بیش از آنچه بعنوان هدف خود تعیین کرده بودیم در عرض پنج هفته جمع آوری شد و کمک ها همچنان ادامه دارد. اجازه بدهید قبل از اینکه در مورد جوانب این کمپین توضیحاتی بدهم از تک تک دوستانی که به فراخوان حزب پاسخ مثبت دادند صمیمانه و عمیقا قدردانی کنم چه عزیزانی که فقط چند یورو کمک کردند و چه کسانی که رقم های بالاتری از جمله ۵ هزار و ۲۰ هزار دلار و یا ۱۰ هزار پوند کمک کردند و چه دوستانی از ایران که با کمک ۲۰ هزار تومانی و یا با رقم هایی بیشتر به این کمپین پیوستند. منبع مالی اصلی ما مردم هستند، مردمی که اهمیت و ارزش این حزب و فعالیت هایش را میدانند و این پشتوانه مهم فعالیت های ما است.

بنظر من این کمپین از همه کمپین های مالی حزب موفق تر بود. ما در گذشته کمپین های متعددی برای جمع آوری کمک مالی داشته ایم و بعضا بیش از ۲۰۰ هزار دلار در آن کمپین ها جمع آوری شده است اما از جهات زیادی کمپین اخیر موفق تر بود. اولا، تا امروز بیش از ۳۷۰ نفر به این فراخوان جواب مثبت داده اند. این رقم بیشتر از موارد قبلی است. دوما، علیرغم اینکه در این مورد هم اعضا و کادرهای حزب ستون فقرات این کمپین را تشکیل دادند و صمیمانه به فراخوان حزب جواب دادند، اما تعداد دوستانی از بیرون حزب که از این فراخوان حمایت کردند نسبت به کمپین های قبلی بطور قابل توجهی بیشتر بود. دوستانی با گرایشات سیاسی کاملا متفاوت. سوم اینکه از ایران تعداد دوستانی که کمک کردند از موارد قبلی بیشتر بود در واقع هیچوقت داخل کشور را برای جمع آوری کمک مالی جدی نگرفته بودیم. اینبار هم هرچند دیر شروع کردیم اما حدود ۴۰ نفر تا امروز به این کمپین کمک کرده اند. از پنج کارگر ذوب آهن که هر کدام ۲۰ هزار تومان تعهد دادند تا تعدادی از دوستان جوان حزب که رقم های بیشتری تقبل کردند یا کمک هزار دلاری دوستی که در دو ماه اخیر با حزب آشنا شده است و دوست ناآشنای دیگری که ۵۰۰۰ دلار از ایران کمک فرستاد.

کمپین مالی حزب صرفنظر از اینکه هدفش جمع آوری کمک مالی است در عین حال یک اقدام سیاسی است. به این معنی که فعالین حزب سراغ دوستان مختلفی میروند که حزب را کم و بیش میشناسند، از فعالیت های حزب یا کانال جدید با آنها صحبت میکنند و از آنها برای تداوم و گسترش فعالیت کمک میگیرند. نکته مهم این است که تعدادی از کادرهای حزب با رویکردی بسیار سیاسی نقش موثری در مراجعه به دیگران و جمع آوری کمک داشتند. این رفقا ضرورت تداوم و گسترش فعالیت حزب یا کانال جدید را به دوستان خود توضیح دادند و آنها نیز بنظر من بسیار سیاسی برخورد کردند و صرفنظر از دیدگاههای سیاسی متفاوتشان به کمپین کمک کردند.این دوستان نقش و جایگاه عملی و سیاسی حزب را به درستی تشخیص میدهند و در واقع دلشان با حزب است. حزب و واحد حزبی در شهرشان را پدیده مثبتی میدانند و آنرا بعنوان ظرفی برای سازماندهی اعتراض میشناسند. در عمل دیده اند که این حزب یا واحد حزب به امر آنها در سرنگونی حکومت و یا به فعالیت علیه سیاست ها و جنایات حکومت کمک میکند. در عمل و سالیان طولانی مشاهده کرده اند که فعالین حزب برای سازمان دادن اعتراض علیه جمهوری اسلامی، برای نجات کسی از اعدام، برای دفاع از خواست های معلمان، در مقابل تحرکات جریانات اسلامی، در اعتراض به مماشات دول غربی با جمهوری اسلامی و برای هر امر انساندوستانه دیگری در جلو صحنه هستند و صمیمانه در همراهی با دیگران اعتراض سازمان میدهند.مثلا دوستی گفته بود گرایش سیاسی دیگری دارد اما حزب را فعال میبیند و هزار دلار کمک کرد، کسانی بخاطر فعالیت کانال جدید در جریان دادگاه حمید نوری و دوستانی بخاطر دفاع از حق پناهندگی برای پناهجویان ایرانی کمک کردند.افرادی بخاطر اینکه یکی از کادرهای شناخته شده حزب به آنها مراجعه کرده کمک کردند و یااز ایران تعدادی که در یکی دو ماه اخیر با حزب یا نشریه ژورنال آشنا شده اند به این کمپین پیوستند.

یک وجه مهم این کمپین روی آوردن به مردم در داخل ایران بود که هرچند دیر شروع کردیم اما بلافاصله جواب گرفت. ما میتوانستیم بجای ۴۰ نفر ۴۰۰ نفر را از ایران در این کمپین شریک کنیم. این کاری است که از اکثر اعضا و کادرهای حزب ساخته است. مردم ایران و اکثر دوستداران حزب در فقر به سر میبرند اما همانها ده هزار و بیست هزار یا چندصدهزار تومان کمک کردند. طیف های مختلفی در ایران هستند که دوستدار حزب یا کانال جدید هستند، همه اینها همانطور که موضوع کار سیاسی حزب هستند، موضوع کمپین های مالی ما نیز میتوانند باشند و علاقه دارند در حد امکان کمک کنند. بسیاری از اعضا و کادرهای حزب در ایران شناخته شده هستند و کارنامه درخشانی در مبارزه با جمهوری اسلامی دارند و میتوانند از این موقعیت برای تشویق دوستان و آشنایان قدیم و جدید خود به حمایت مالی و سیاسی از حزب استفاده کنند.

هزینه های جاری حزب و نیاز حزب
هزینه های جاری حزب در حال حاضر سالانه ۳۰۰ هزار دلار است که باید به آن کار داوطلبانه تعداد زیادی از رفقایمان را اضافه کرد. ولی نیاز واقعی حزب چندین برابر این مبلغ است. بخش قابل توجهی از هزینه های حزب مربوط به کانال جدید است که صرف هزینه دو ماهواره، اجاره استودیوها، تجهیزات فنی و کمک هزینه به برخی رفقای تمام وقت در تلویزیون میشود. اما برای بهبود و تنوع بیشتر برنامه ها، برای داشتن استودیو های بزرگتر و با کیفیت تر و تجهیزات مدرن تر و بویژه برای کمک به پرسنل آن، به چندین برابر بودجه فعلی نیاز داریم. همینطور برای تامین برخی هزینه های فعالیت حزب در ایران و در خارج و گسترش این فعالیت ها منابع بسیار بیشتری لازم داریم.

هیچ دولتی در حال حاضر به ما کمک نمیکند اما ما دوستان زیادی داریم که باید سراغ آنها برویم. دوستان زیادی در ایران و خارج ایران داریم که در طول سالیان زیاد اعتماد عمیقی به سیاست ها و پرنسیپ های انسانی این حزب پیدا کرده اند. کادرهایی داریم که از موقعیت های استثنایی در میان مردم برخوردارند ولی ما تنها درصد کوچکی از این ظرفیت ها را فعال کرده ایم. جمع آوری کمک مالی و تقویت بنیه مالی حزب یک عرصه مهم از مبارزه است، یک کار نه صرفا مالی بلکه یک فعالیت سیاسی و تشکیلاتی هم هست، ولی هنوز روحیه لازم و فرهنگ درستی در این عرصه بر حزب ما حاکم نشده است.ما فعالیت های زیادی در مقایل خود داریم، برنامه های زیادی برای توسعه و ارتقاء‌ فعالیت داریم و باید تکان بیشتری بخود بدهیم.

کمپین صدهزار دلاری حزب یک ماهه تعریف شده بود و با موفقیت پایان یافت اما تلاش ما برای جمع آوری کمک مالی از هزاران انسان شریف و معترضی که در اطراف ما هستند ادامه دارد. تامین مالی حزب امری هر روزه و همیشگی است.

من همه مردم شریف و آزاده را فرامیخوانم که کمک مالی به این حزب را امر خود بدانند. کمک به حزب تقویت مبارزه علیه جمهوری اسلامی است، تقویت اعتراضاتی است که همین الان در خیابان ها و یا مدارس و دانشگاه ها و مراکز کارگری و بیمارستان ها یا در میان خانواده ای دادخواه و در زندان ها جریان دارد. کمک به نجات انسانها از اعدام و زندان است. کمک به کانال جدید بعنوان تکیه گاه مهم مردم در مقابل حکومت و کمک به تحکیم و قدرتمندشدن هرچه بیشتر جنبشی رادیکال، آزادیخواهانه و ضد مذهبی برای رهایی از بختک این حکومت است.

اینرا هم بخوانید

انقلاب و شکاف در نیروی سرکوب – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۵۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *