طومار اعتراضی معلمان در ایران خطاب به سازمان جهانی کار, وسیعا از این اقدام حمایت و پشتیبانی کنیم- شهلا دانشفر

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و شمار دیگری از تشکل‌های صنفی طوماری اعتراضی خطاب به شرکت کنندگان در یکصد و دهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (ILO) که در ۲۷ ماه مه آغاز میشود نوشته اند، و توجه نمایندگان کنفرانس را به سرکوب‌های اخیر حکومت علیه معلمان و نمایندگانشان در کانون‌های صنفی و فعالان کارگری صنفی در ایران توجلب کرده و خواستار محکوم کردن اقدام حکومت در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان شده و اخراج نمایندگان حکومت اسلامی از هیات مدیره سازمان جهانی کار را خواستار شده اند. این یک اقدام مهم از سوی تشکلهای معلمان است و باید وسیعا مورد حمایت همه معلمان و کارگران قرار گیرد.

در بخش مقدماتی این طومار اعتراضی معلمان با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت ایران طی سالیان گذشته، به‌خصوص در ماه‌های اخیر، با اشاره به فقر و فلاکت گسترده ای که برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد شده، با اشاره به فاصله طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره معیشتی مردم و نیز با اشاره به اعتراضات مردمی در نتیجه این سیاستها، سیاست سرکوبگرانه حکومت را محکوم میکنند. بعنوان یکی از وجوه این سرکوب ها، طومار مزبور به تشدید فشارهای امنیتی علیه فعالین شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از مردم معترض و دستگیریها، بویژه سناریوی کذب و پوشالی اخیر که از صدا و سیمای دولتی علیه فعالین شناخته شده معلمان و کارگران پخش شد، اشاره میکند و چنین میگوید” دراین “شبه گزارش” طی تلاشی مذبوحانه و نخ نما، تلاش شد فعالین صنفی ایران را به همکاری با “جاسوسان” خارجی متهم کنند.” و بعد با اشاره به موج وسیع اعتراض در پی انتشار این سناریوسازی مسخره و نفرت انگیز حکومتی خواست معلمان در این طومار اعتراضی از هیات های نمایندگی شرکت کننده در این اجلاس محکوم کردن اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل یابی مستقل و حق اعتراض است. و با تاکید بر اضطراری بودن این درخواست در ادامه آن چنین آمده است: “این نقض حقوق بدیهی یک امر بسیار اضطراری ست زیرا از یازدهم اردیبهشت ماه و روز جهانی کارگر به این سو، تعدادی از فعالین صنفی و مردم متعرض، بازداشت شده، تحت بازجویی قرار گرفته و به موارد جدی اما کاملا بی پایه ای همچون اقدام علیه امنیتی ملی متهم شده اند. فقط به این دلیل واضح که دولت ایران میخواهد جنبش مستقل کارگری و صنفی در ایران و اعتراضات برحق مردم زحمتکش و تحت ستم را خاموش کند. موارد نقض حقوق بدیهی و پایه ای کارگری و صنفی درحالی توسط دولت ایران انجام می شود که این دولت عضوی از هیات مدیره سازمان جهانی کار است”.

معلمان در ادامه طومار اعتراضی خود همچنین با اشاره به دستگیری تعداد زیادی از اعضای کانون های صنفی معلمان، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، و اعضای سایر تشکل های مستقل کارگری و صنفی و مردم معترض در ماه ها و روزهای اخیر به علت پیگیری خواستها و مطالباتشان و قرارداشتن آنها تحت بازداشت و یا حبس و بازپرسی، از هیات های نمایندگی شرکت کننده در اجلاس خواستار محکوم کردن سرکوب تشکل های مستقل صنفی و کارگری و اعضای آنها توسط دولت ایران شده و فشار آوردن به دولت ایران برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمام معلمان دستگیر شده، فعالین کارگری بازداشتی و معترضان بازداشت شده و پایادن دادن به سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی و احترام به حقوق پایه‌ای آزادی تشکل طبق مقاوله نامه های جهانی ۹۸ و ۸۷ و “بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار” و رعایت آن شده اند. در همانجا معلمان با تاکید اینکه اتحادیه‌های کارگری مستقل ایران در کنفرانس بین‌المللی کار نماینده‌ای ندارند، نمایندگان «اتحادیه‌های کارگری» شرکت کننده از ایران در این اجلاس را نمایندگان تشکلهای دولت ساخته میخوانند.

در خاتمه معلمان با اشاره به لیستی از معلمان و کارگران بازداشتی از روز جهانی کارگر بدین سو، خواستار آزادی فوری و بدون قیدو شرط همه آنها شده و مینویسند:”ما امضا کنندگان این نامه هم‌چنین و به طور مشخص از هیات‌های کارگری شرکت کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار درخواست داریم موارد فوری زیر را به صورت ویژه دردستورکار اجلاس قرار داده و مصرانه تقاضا داریم که در راستای تصویب و اجرایی کردن آن‌ها تمام تلاش خود را به‌ کار بندند:

الف) رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیر شدگان.

ب) ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی.

ج) بررسی و اقدام در مورد اعزام هیاتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین المللی اتحادیه‌ای، جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالین صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آن‌ها.

د) تقاضای اخراجِ نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار و عدم حمایت از انتخاب مجدد آن‌ها در این‌هیات مدیره به‌دلیل نقض مداوم مقاوله نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب متداوم تشکلها و فعالین اتحادیه ای و صنفی در ایران

انتشار طوماراعتراضی معلمان و فعالین کارگری خطاب به شرکت کنندگان در سازمان جهانی کار یک اقدام مهم و جهت دهنده است، و صدای اعتراض همه کارگران و مردم علیه سرکوبگری های حکومت میباشد. این حرکت یک پیشروی بزرگ در جنبش کارگری در جلب همبستگی جهانی کارگری است. باید از این طومار وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

در همین راستا “فری دم ناو” کمپین برای آزادی کارگران در ایران طی نامه ای به اتحادیه های کارگری در سراسری جهان، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی معلمان زندانی، کارگران دربند و زندانیان سیاسی، پایان دادن به پرونده سازی های امنیتی و خاتمه اعلام شدن تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده تا کنونی شده است. فری دم ناو با تاکید به اینکه حکومت اسلامی نماینده کارگران و مردم نیست بلکه سرکوبگر مردم است بر بایکوت جهانی جمهوری اسلامی و اخراج آن از تمامی مراجع بین المللی از جمله از سازمان جهانی کار تاکید کرده است. کمپین از تمام اتحادیه های کارگری و نهادهای بین المللی خواستار این شده است که به نهادی چون سازمان جهانی کار که همواره با حکومت هایی مثل حکومت اسلامی مماشات کرده است فشار بیاورند و با حکومت ایران همانگونه رفتار شود که در قبال حکومت نازیست هیتلری و دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی شد. ما با همین گفتمان هر ساله با حضور خود تلاش کرده ایم اجلاسهای سازمان جهانی کار را به محل اعتراض علیه حضور جمهوری اسلامی تبدیل کرده و صدای اعتراض کارگران و مردم ایران باشیم. امسال نیز به ژنو خواهیم رفت و در آکسیون اعتراضی ای که در در نهم ژوئن در برابر اجلاس سازمان جهانی کار برگزار خواهد شد شرکت خواهیم کرد.

خواست آزادی فوری کارگران و معلمان زندانی و به رسمیت شناختن حقوق پایه ای کارگران برای حق تشکل و تجمع و اعتراض و اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیات مدیره سازمان جهانی کار اقدامی جهانی علیه سرکوبگری های حکومت اسلامی و گامی مهم در جهت اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار است. کمپین برای آزادی کارگران زندانی با تمام قدرت از اعتراض و خواستها ی مندرج در طومار اعتراضی معلمان خطاب به شرکت کنندگان در اجلاس سازمان جهانی کار حمایت کرده و از همه تشکلها و بخش های مختلف کارگری و اجتماعی خواستار گذاشتن امضای خود در پای این طومار میباشد. فری دم ناو تلا ش میکند صدای این اعتراض در سطح جهان باشد.

شهلا دانشفر

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

https://free-them-now.com/

اینرا هم بخوانید

با تمام توان علیه اعدامها به خیابان بیائیم!متن پیام تلویزیونی حمید تقوائی در رابطه با اعدام سه جوان در اصفهان

جان باختن سعید، مجید و صالح عزیز را به خانواده این عزیزان صمیمانه تسلیت میگویم. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *