تنها بی دینی کافی نیست- شمی صلواتی

«تنها بی دینی کافی نیست»
٭سکوت در برابر جنایت را…
نمی توان عاقلانه تلقی کرد
چون ریشه سکوت! «ترس»
ذلت و عدم جسارت است
«سرانجام تن دادن به بردگی»

٭دینی که با سلب آزادی!!
بی قید وشرط زنان،
مانیفست خود را انتشار می دهد
تا جنایت بیافریند،
تا ضدیت با انسانیت را،
شعور را، علم و دانش را نابود کند…

«من با تمام وجود آن را به چالش می کشم،
نقد می کنم بی وقفه با آن مبارز می کنم»

٭آیه‌های ضدزن را نه تنها به چالش!
بلکه با بی احترامی آن را در آتش می‌اندازم
با تمام وجود, با آن مبارزه میکنم
« فلسفه‌ی من، حرمت و احترام با پذیرش انسانیت است…»

٭من مدافع آزادی بی قید زنان هستم
پیام من برابریست
دینی که در تضاد با آن باشد
من آن را با قلم خویش در زباله دان تاریخ دفن می کنم…»

٭باور من در جنگ با ارتجاع
برای انسان بودن است،
برای احیای ارزشهای انسانی!!

«زنان معلمین جامعه اند به همین دلیل من در صف زنان و برای حقوق برابر می جنگم…»

٭پایه‌های نابرابری ریشه دینی دارد
ادیان مدافع مالکیت خصوصیند
برای دفاع از آن
واژه‌های حلال و حرام را آفریند
آنانی که نپذیرفتند سر بردار شدند.

صاحبان ثروت را
مومن “«خوبان خدا»”
«امانتدار خدا» گفتند…

برای دفاع از آنان ترس از آتش جهنم را
مثل خور به جان گرسنگان انداختند
«مردم از ترس قیامت«جهنم» تن به بردگی دادند»
اینک من با تمام وجود با دین و مذهب برای برای برچیدن تبعیضات مبارزه می کنم
«اولین سنگر برای رسیدن به یک جامعه انسانی….»
۴ژوئن ۲۰۲۲میلادی شمی صلواتی

شمی_صلواتی

اینرا هم بخوانید

« نگاهی گذرا به هنر طبقاتی؟ با یادی از رفقا غلام کشاورز و صدیق کمانگر…» شمی صلواتی

هنر ابرازی است که باید در راه آزادی و سوسیالیسم ، توسط کمونیستها بکار گرفت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.