تورنتو: دومین روز تحصن و حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

تورنتو – پلازای ایرانیان یکشنبه 19 جون

اینرا هم بخوانید

شرح حال جامعه ایران- رضا فرزادنیا

هر دولتی که توسط هیئت حاکمه انتصاب می شود برای جبران کسری بودجه دولت قبل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.