گزارشی از شرکت اعضای فری دم ناو در مراسم گرامیداشت جینجرگودوین در کانادا

طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه شانزدهم، هفدهم و هجدهم زوئن اعضای فری دم ناو در بریتیش کلمباد در مراسم بزرگداشت جینجر گودوین، فعال و سازمانده کارگری در کامبرلند شرکت کردند. وتوانستند صدای کارگران زندانی، معلمان دربند و همه زندانیان سیاسی باشند.

از آنجایی که مراسم جنیجر گودوین مصادف بود با روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین برای آزادی کارگران زندانی فراخوانهای سراسری داده بودند. از همین روز در محل مراسم گرامیداشت جینجر گودوین چادر اطلاعاتی و میز همبستگی کمپین برای آزادی کارگران زندانی و کمیته زندانیان سیاسی برپا بود و با استقبال بسیاری روبرو شد. از جمله شماری از فعالین کارگری به این چادرها آمده و در همبستگی با کارگران و معلمان در ایران پیامهای همبستگی دادند. همچنین تهمینه صادقی به نمایندگی از کمپین برای آزادی کارگران زندانی و عباس ماندگار از سوی حزب کمونیست کارگری سخنرانی کردند. تهمینه صادقی در سخنانش به وضعیت معیشتی و مبارزات کارگران در ایران و سرکوبگریهای حکومت در قبال کارگران، معلمان و مردم معترض اشاره کرد و خواستار همبستگی با مبارزات آنان شد. بدین ترتیب فعالین فری دم ناو در این گردهمایی کارگری توانستند صدای کارگران ایران و زندانیان سیاسی باشند.

نزدیک به 40 سال است که این مراسم به پاس مبارزات معدنچیان مبارز و جینجر گودوین در این منطقه برگزار میشود.
جینجر گودوین یک کارگر سوسیالیست و یک فعال اتحادیه ای و شخصیتی حماسی همچون جوهیل بود. او از انگلیس به کانادا رفته و کار در معادن زغال سنگ را از شرق کانادا شروع کرد. او نقش مهمی در سازماندهی مبارزت معدنچیان علیه وضع اسفناک کاری و معیشتی شان داشت. و وقتی مورد شناسایی و یا پیگرد قرار میگرفت ناگزیر به منطقه دیگری کوچ میکرد و هر کجا که بود مبشر حقوق کارگران بود. تا اینکه به بریتیش کلمبیا رسید و بخاطر تلاش‌های سازمانگرانه اش و به خاطر نفوذ و اعتباری که کسب کرده بود، به عنوان دبیر کل فدراسیون کارگران این استان انتخاب شد.
جنیجر گودوین در هنگام جنگ جهانی اول به خدمت سربازی اجباری خوانده شد. او که عضو حزب سوسیالیست کانادا بود، با این جنگ مخالف بود و حرفش این بود که او جنگی با کارگران کشورهای دیگر ندارد و از رفتن به جبهه خودداری کرد و به جنگل پناه برد. سرمایه داران و صاحبان کار که کینه عمیقی از او در دل داشتند، از فرصت استفاده کرده و یک پلیس بازنشسته را مامور شکار وی کردند. در این ماجرا جینجر گودوین ترور شد. و خبر قتل او موجب اعتصاب سراسری و بزرگی در بریتیش کلمبیا گردید. اکنون قریب به چهل سال است که مردم یاد او را گرامی میدارند و بر مزارش در کامبرلند گل میگذارند. یاد او گرامی باد.

کمپین برای آزادی کارگران زندان
شهلا دانشفر
shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com
20 ژوئن 2022

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان به برپایی تجمعات سراسری بزرگتر فراخوان دادند

بازشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده صبح روز یازدهم تیرماه به برپایی تجمعات بزرگ سراسری …