پخش زنده: جایگاه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در تثبیت جمهوری اسلامی

اینرا هم بخوانید

رویدادها: خامنه‌ای میگوید خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است