اعتصاب همکاران داربست بند به بیش از ۱۳ شرکت در ۹ پتروشیمی کشیده شده است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:همانطور که گزارش کردیم همکاران داربست بند ( اسکافلد بند ) با مطالبه افزایش حقوقها و بیست روز کار و ده روز استراحت از روز گذشته اول تیر ماه وارد اعتصاب سراسری شدند و اکنون همکاران شاغل بیشتری از پالایشگاهها و شرکت های پیمانکاری مختلف در حال پیوستن به این اعتصاب هستند.
روز گذشته همکاران داربست بند شاغل در پتروشیمی صدف، پتروشیمی آپادانا، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی کیان، سایت یک و دو پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی آرین، پتروشیمی مرجان و پتروپالایش کنگان وارد اعتصاب شدند و تا آخر وقت نیروهای پیمانکاری حاجی پور، شرکت رستاک پویا، شرکت فراسکو، پیمانکاری شهبازی، پیمانکاری مطوری، شرکت ایده سازان، شرکت پایندان و شرکت اکسیر صنعت به اعتصاب پیوستند.
امروز دوم تیرماه همکاران در پتروشیمی هنگام نیز به اعتصاب پیوستند.
نیروهای شرکت پیمانکاری تناوب، پیمانکاری رشیدی، پیمانکاری همتی و پیمانکاری موسوی اعلام کرده اند که وارد اعتصاب شده اند و این اعتصاب در حال گسترش است.
در حالیکه در برخی جاها پیمانکاران مفتخور با قلدری کارگران را تهدید به اخراج کرده و گفته اند خبری از افزایش مزد نیست و اگر نمی خواهید کار را ترک و تسویه کنید.
همکاران ما استوار ایستاده و پیگیر مطالباتشان هستند.
اما خبر خوب این که در پتروشیمی کیان زیر فشار اعتراض کارگران وعده داده اند که مزد کارگران را مطابق درخواست همکاران به بیست و پنج میلیون افزایش خواهند داد.
نیروهایی هم که محل کار را ترک کرده اند اعلام نموده اند در صورت انعقاد قرارداد جدید حاضر به بازگشت به کار خواهند بود.
این اتفاق نشان دهنده قدرت اعتصابات کارگران است.
اتکاء به مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی راه مهم ادامه قدرتمند اعتصاب و مقابله با تهدیدات پیمانکاران به اخراج و با هر گونه تلاشی برای ایجاد تفرقه در صف کارگران است.
شورای سازماندهی بر تشکیل مجمع عمومی در هر محل و تصمیم گیری جمعی و انتخاب نمایندگان واقعی خود جهت نشست و مذاکره بر سر خواستهای سراسری اعلام شده کارگران تاکید دارد.
بیست روز کار و ده روز استراحت و اینکه حداقل مزد کارگران داربست بند نباید کمتر از ۲۵ میلیون باشد دو مطالبه اصلی است که همه همکاران داربست بند بخاطرش اعلام اعتصاب کرده اند. بر محور همین خواستها باید متحد عمل کرد و متحد ماند. و اینها خواستهای همه کارگران پروژه ای پیمانی است.
شورای سازماندهی همه این کارگران را به حمایت گسترده از اعتصاب همکاران داربست بند فرا میخواند.

https://t.me/shoranaft

اینرا هم بخوانید

افزایش بودجه و هزینه نگهداری مقبره خمینی.«اعتبارات خارج از شمول»

رادیو فردا گزراشی از هزینه های صرف شده برای مقبره خمینی داده است. در یک …