اعتصاب کارگران کوره پزخانه‌های تبریز در اعتراض به پایین بودن دستمزدها

از روز چهارشنبه اول تیرماه کارگران کوره پزخانه ها در تبریز در اعتراض به پائین بودن دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده اند. صاحبان کوره پزخانه ها می گویند کارگران باید با دستمزدهای پارسال کار کنند در غیر اینصورت باید بروند. علیرغم تهدید کارفرما، کارگران به اعتصابشان ادامه می دهند.

هزاران کارگر کوره پزخانه های اطراف تبریز در بدترین شرایط و با کمترین دستمزدها واکثر بدون قرارداد و بدون برخورداری از حق بیمه کار می کنند.اکثر کارگران شاغل دراين کوره پزخانه ها غير بومى هستند كه به امید پیدا کردن کار راهی این منطقه شده و در کوره پزخانه ها کار می کنند. سطح پائین دستمزدها، شیوه کار کنتراتی در بدترین شرایط  سخت و غیر انسانی کاری، نداشتن محل سکونت پایدار و برخوردار از امکانات زیستی لازم؛ زندگی هزاران کارگر را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن حمایت از اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها تاکید می کند که برپایی مجامع عمومی، انتخاب نمایندگان کارگران، افزایش فوری دستمزدها لغو کار کنتراتی و ممنوعیت کار کودکان باید در دستورفوری این اعتصاب و فعالین و رهبران عملی آن قرار گیرد. در کنار آن اتحاد و تشکل و همبستگی همه کارگران با هم و جلب حمايت و پشتيبانى كارگران ديگر كوره پزخانه ها و مراكز كارگرى می تواند خواستهای برحق کارگران کوره پزخانه ها را بر کارفرمایان و مالکان کوره پزخانه ها تحمیل کند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ ژوئن ٢٠٢٢، ٢ تير ١٤٠١

اینرا هم بخوانید

مجازات «تغییر محل تحصیل»از بیشترین احکام کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان بود

گزارش «شبکه شرق» از مجازات «تغییر محل تحصیل» که پس از حوادث ۱۴۰۱ یکی از …