دومین روز اعتصاب گسترده و سراسری کارگران داربست بند در نفت

اخبار نفت

بنا به گزارش منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعتصاب کارگران داربست بند ( اسکافلدینگ ) که روز گذشته اول تیر ماه اغاز شد به بیش از ۱۳ شرکت در ۹ پتروشیمی کشیده شده است که اسامی آنها عبارتند از: پتروشیمی بوشهر سایتهای ۱ تا ۴، پتروشیمی صدف، پتردشیمی دماوند، پتروشیمی کیان، پتروپالایش کنگان، پتروشیمی مرجان، پتروشیمی هنگام، پتروشیمی آرین و پتروشیمی جم.

اعتراض این کارگران به سطح نازل حقوقها و بالا رفتن هر روز بیشتر قیمت کالاها است. این کارگران با مطالبه افزایش حقوقها و بیست روز کار و ده روز استراحت با فراخوانی از قبل اعلام شده از روز گذشته اعتصاب خود را آغاز کردند. تاکید این کارگران بر حداقل دستمزد ۲۵ میلیون تومان است و هم اکنون کارگران  شاغل بیشتری از پالایشگاهها و شرکت های پیمانکاری مختلف در حال پیوستن به این اعتصاب هستند.

روز گذشته کارگران داربست بند شاغل در پتروشیمی های فوق در پیمانکاری های زیر وارد اعتصاب شدند:  نیروهای پیمانکاری حاجی پور، شرکت رستاک پویا، شرکت فراسکو، پیمانکاری شهبازی، پیمانکاری مطوری، شرکت ایده سازان، شرکت پایندان و شرکت اکسیر صنعت.

امروز دوم تیرماه کارگران  در پتروشیمی هنگام نیز به اعتصاب پیوستند.  همچنین نیروهای شرکت پیمانکاری تناوب، پیمانکاری رشیدی، پیمانکاری همتی و پیمانکاری موسوی از ورود خود به اعتصاب خبر داده اند و   اعتصاب در حال گسترش است.

به گزارش شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت، در حالیکه در برخی جاها پیمانکاران مفتخور با قلدری کارگران را تهدید به اخراج کرده و گفته اند خبری از افزایش مزد نیست و اگر نمی خواهید کار را ترک و تسویه کنید، این کارگران متحدانه به اعتصاب خود ادامه داده و پیگیر مطالباتشان هستند.

یک خبر خوب اینست که در پتروشیمی کیان زیر فشار اعتراض کارگران، کارفرما وعده داده است که مزد کارگران را مطابق درخواست کارگران به بیست و پنج میلیون افزایش دهد. آنها نیز که محل کار را ترک کرده اند اعلام نموده اند در صورت انعقاد قرارداد جدید حاضر به بازگشت به کار خواهند بود. این عقب نشینی نشان دهنده قدرت اعتصابات کارگران است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه خبری خود بر اتکاء به مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی بعنوان راه موثر برای پیشبرد  قدرتمند اعتصاب و مقابله با تهدیدات پیمانکاران به اخراج و با هر گونه تلاشی برای ایجاد تفرقه در صف اعتراضات کارگران تاکید کرده و مینویسد:”شورای سازماندهی بر تشکیل مجمع عمومی در هر محل و تصمیم گیری جمعی و انتخاب نمایندگان واقعی خود جهت نشست و مذاکره بر سر خواستهای سراسری اعلام شده کارگران تاکید دارد”.

در بخش پایانی اطلاعیه خبری شورای سازماندهی با تاکید بر اتحاد و همبستگی کارگران چنین آمده است:”بیست روز کار و ده روز استراحت و اینکه حداقل مزد کارگران داربست بند نباید کمتر از ۲۵ میلیون باشد دو مطالبه اصلی است که همه همکاران داربست بند بخاطرش اعلام اعتصاب کرده اند. بر محور همین خواستها باید متحد عمل کرد و متحد ماند.  اینها خواستهای همه کارگران پروژه ای و پیمانی است. شورای سازماندهی همه این کارگران را به حمایت گسترده از اعتصاب همکاران داربست بند فرا میخواند.”

حزب کمونیست کارگری ایران

۲ تیر ۱۴۰۱، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

آغاز اجرای” طرح کالابرگ الکترونیکی” برای دهک‌های پایین درآمدی. افزایش فقر و فلاکت

همزمان با افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی بر مردم، رسانه‌های حکومتی از آغاز مرحله …