همراه: کنفرانس هامبورگ، گزارش از تجمعات ۲۰ ژوئن، روز پناهندگی

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: فراخوان اعتراض سراسری علیه اعدام‌ها، سرکوب و گرانی سرسام‌آور