تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز و سه خبر دیگر

– روز ۴ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز در اعتراض به مصوبه هیات وزیران و افزایش تحقیر آمیز ده درصدی دستمزدها و عدم ابطال این مصوبه، بار دیگر دست به تجمع زدند و برخواست افزایش فوری حقوقها تاکید کردند. خواست بازنشستگان افزایش حقوق به بالای خط فقر و متناسب با هزینه های واقعی زندگی است. بعلاوه درمان و تحصیل رایگان برای همه ، پرداخت دیون دولت به صندوق بازنشستگی و پایان دادن به اختلاس ها و نیز پایان دادن به سرکوبگری ها از دیگر مطالبات اعلام شده بازنشستگان است. از خواستها ومطالبات بازنشستگان باید وسیع حمایت کرد.

– روز ۴ تیر جمعی از فعالین معلم و سندیکای کارگران شرکت واحد و بازنشستگان تامین اجتماعی با خانواده های معلم زندانی رسول بداقی و فعالین کارگری زندانی اسماعیل گرامی‌، رضا شهابی و حسن سعیدی دیدار کردند. دیدار با خانوادهای زندانیان سیاسی شکلی از همبستگی مبارزاتی است که به سنتی جا افتاده در جنبش های اجتماعی تبدیل شده است.

– روز ۴ تیر کارگران راه آهن رضوان دورود در ایستگاه سییز، زرند، جلال آباد و کرمان در اعتراض به وضع بد معیشتی و سطح پایین حقوقهایشان دست به تجمع زدند.

– روز شنبه ۴ تیرماه جمعی از کارگران کارخانه داروگر تهران، در اعتراض به تعویق پرداخت سه ماه حقوق خود دست به تجمع زدند. به گفته کارگران مدیریت وعده داده است که از آغاز تیرماه طی چند نوبت مطالبات آنها را پرداخت خواهد کرد. ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است و کارگران همه طلبهایشان را میخواهند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ تیر ۱۴۰۱، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

نامه سرگشاده ۲۴ نهاد کارگری و اجتماعی در مورد وضعیت خطیر واله زمانی

بخشهایی از کارگران، بازنشستگان، مدافعین حقوق زن، و دانشجویان نامه را امضا کرده اند ۲۴ …