کارگران داربست بندان بیش از٢٠ شرکت پیمانکاری با سه هزار کارگر در اعتصاب هستند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:همانطور که در اطلاعیه های قبلی اعلام شد همکاران داربست بند در یازده مجتمع پتروشیمی و در مجموع در بیش از بیست شرکت پیمانکاری در اعتصاب هستند.
آخرین برآوردها حاکی از آن است که مجموعا قریب به سه هزار نفر داربست بند در اعتصاب به سر میبرند.
از چند روز قبل به موازات پیوستن همکاران بیشتری به اعتصاب کارفرماها و پیمانکاران هم اقدامات اعتصاب شکنانه خود را آغاز کردند.
در پتروشیمی های پادجم و آریا متانول و همینطور شرکت اکسیر صنعت در گروههای تلگرامی و واتساپی آگهی استخدام داربست بند داده اند.
برخی پیمانکاری ها هم مثل مخازن سبز عسلویه؛عمران صنعت،اکسیر فاز چهارده تعدادی از همکاران قدیمی تر ما هنوز مشغول بکار بوده و به اعتصاب ملحق نشده اند که همین جا از همه همکاران خود می خواهیم برای تقویت اتحاد و همبستگی جمعی مان در رسیدن به خواسته هایی که همه ما بر سر آن توافق کرده ایم دست از کار کشیده و مراقب باشند فریب پیمانکاران را نخورند.
از همکاران فیتر و کمکی هم می خواهیم زیر فشار پیمانکار قبول نکنند که خودشان دست به کار شده و داربست و ساپورتر ببندند. هیچ پیمانکاری نمی تواند و نباید شما را به کار دیگری که وظیفه شما نیست مجبور کند.
همانطور که کارفرما و پیمانکار و دولت برای استثمار بی رحمانه ما با هم متحد هستند ما هم به همان اندازه باید با اتحاد مان از پس فریبکاری های آنها برآمده و حق مان را طلب کنیم. منفعت همه ما از داربست بند تا فیتر و کمکی و رنگ کار و جوشکار و برق کار و نیروی اورهال در پیروزی این اعتصاب است. اگر اعتصاب ما موفق شود و بتوانیم پیمانکاران را وادار کنیم تا خواست بیست و پنج میلیون تومان ما را بپذیرند بنابراین در حالت طبیعی دستمزد سایر همکاران از جمله فیتر و کمکی هم بالا تر خواهد رفت.
پس دست به دست هم داده و متحدانه اعتصاب خود را جلو ببریم.

https://t.me/shoranaft

اینرا هم بخوانید

کمک یک میلیارد دلاری آمریکا شامل جنگ افزار، موشک، مهمات و ادوات نظامی به اوکراین

ایالات متحده از تصویب تحویل بزرگترین بسته تسلیحات این کشور برای کمک به اوکراین در …