فراخوان خانواده های دادخواه به اعتصابات سراسری

فقط کف خیابون؛ ویدیو‌یی‌ست در جهت حمایت از اعتصابات سراسری، با حضور خانواده‌های دادخواهی که جمهوری‌اسلامی عزیزشان را به قتل رسانده است.

همانطور که جنبش های حاضر در کف خیابان مانند جنبش معلمان و کارگران به درستی خیابان را راه رسیدن به خواسته های خود انتخاب کرده، خانواده های دادخواه نیز به عنوان نمایندگان دادخواهی برای بیش از چهل سال جنایت و توحش حکومت اسلامی راه و روش مبارزه را اعتصابات سراسری عنوان کردند. جنبش سرنگونی با اعتصابات سراسری و حضور در خیابان ضربه ی آخر را بر پیکره ی سست حکومت وارد کرده و به این حکومت با دستانِ تمام مردم حاضر در خیابان به زیر کشیده میشود.

منبع: صفحه ۱۵۰۰ تصویر

اینرا هم بخوانید

پرتاب ماهواره خیام جمهوری اسلامی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط روسیه

فارس نوشت ماهواره ای خیام جمهوری اسلامی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد. …