بازنشستگان به برپایی تجمعات سراسری بزرگتر فراخوان دادند

بازشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده صبح روز یازدهم تیرماه به برپایی تجمعات بزرگ سراسری فراخوان داده اند. این تجمعات در تهران مقابل وزارت کار، در مراکز استانها جلوی استانداری ها و در شهرستانها مقابل ادارات تامین اجتماعی برگزار خواهند شد.     خطاب این فراخوان به همه بازنشستگان، مستمری بگیران، از کار افتادگان و بازماندگان همه صندوقهاست. اعتراض به عدم لغو مصوبه افزایش تحقیر آمیز ده درصدی حقوقها توسط دولت موضوع اصلی اعتراض است. ضمن اینکه یک تاکید بازنشستگان همواره این بوده است که حقوق آنها مطابق قیمت واقعی هزینه های معیشتی باید افزایش یابد. بازنشستگان همچنین خواستار اجرای کامل همسان سازی حقوقها و اجرای ۲۵درصد باقیمانده همسان سازی حقوق سال گذشته هستند.

بدنبال مصوبه هیات وزیران در پانزدهم خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی بطور متوالی تجمع کرده و با شعارهای کوبنده خود کل حاکمیت چپاول و غارت را به چالش میکشند. اعتراضات بازنشستگان  و راهپیمایی های با شکوه آنها در شهرهای مختلف و بطور ویژه در شهر اهواز تاثیر مستقیمی بر فضای اعتراضات مردمی گذاشته است. از جمله روز روز ۷ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز در ادامه تجمعات اعتراضی شان بار دیگر تجمع کردند  و با کف زدن و راهپیمایی در شهر صدای اعتراضشان را بلند کردند. در این حرکت اعتراضی بازنشستگان با شعارهای کوبنده  خود اعتراض خود را علیه سونامی گرانی و افزایش سرسام آور نرخ تورم فریاد زده و بطور واقعی برنامه جراحی اقتصادی حکومت را به چالش کشیدند. بازنشستگان از جمله شعار میدادند: “تورم صد درصد، حقوق ما ده درصد”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “دولت حیاکن بدهیتو ادا کن”، و در تقابل با شعارهای توخالی رئیسی شعار میدادند “کجای این، عدالته .. دستت تو جیب ملته”.

اعتراض بازنشستگان اعتراض همه مردم است. افزایش حقوقها به بالای خط فقرو متناسب با نرخ واقعی هزینه های معیشتی، درمان رایگان، تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات ، پایان دادن به اختلاس ها و دزدیها و حق تشکل و اعتصاب و اعتراض از جمله خواستهای اعلام شده بازنشستگان است.  از خواستها و  اعتراضات بازنشستگان باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل و اهواز

اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی در اشکال مختلف ادامه دارد. روز ۱۵ مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی …