اعتراضات در نفت: کارگران رسمی، کارگران داربست بند و کارگران اورهال

اخبار نفت، اعتراضات دربخش های مختلف نفت گسترش می یابد. ساعت ده صبح امروز هشتم تیرماه جمعی از کارگران رسمی نفت بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده برای پیگیری برخی مطالبات معیشتی خود مقابل وزارت نفت تجمع کردند. یک خواست برجسته فراخوان کارگران رسمی نفت به رسمیت شناخته شدن حق ایجاد تشکل است. طرح خواست برسمیت شناختن حق ایجاد تشکل کارگری یک خواست مهم است و تلاش کارگران برای متشکل شدن را بازتاب میدهد. در عین حال یک اعتراض کارگران رسمی نفت به دزدی ها و اختلاس ها است و در فراخوان اعتراضی خود بر کوتاه کردن دست سایر نهادها از صندوق بزنشستگی نفت و شفافیت عملکرد مالی صندوق بازنشستگی تاکید کرده اند. این کارگران همچنین خواستار ارتقای خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت و دیگر خدمات رفاهی برای کارکنان شده اند. افزایش عمومی سالانه ده درصدی حقوقها که هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد، موضوع دیگر اعتراض کارگران صنعت نفت است و خواستار ابطال این مصوبه شده اند. کارگران رسمی نفت بعلاوه در فراخوان اعتراضی خود بر این خواستها تاکید میکنند: “اجرای کامل ماده ده قانون و وظایف و اختیارات وزارت نفت و محاسبه پرداختی ها از زمان تصویب این قانون، ارتقای پایه سمت های سازمانی، اصلاح ساختار سازمانی، اصلاح شیوه محاسبه افزایش سالانه عمومی و پایان دادن به پارتی بازی های فامیلی، عدم ورود نیروهای مامور از سایر سازمانها به مراکز نفتی، بازگرداندن اضافه مالیات دریافتی از کارکنان، پرداخت کامل پاداش پایان خدمت به بازنشستگان. یک تاکید کارگران رسمی نفت در فراخوان خود بر پیگیری مطالباتشان تا حصول نتیجه بود.

همچنین اعتصاب کارگران داربست بند نفت با مطالبه افزایش حقوقها و اینکه مزد هیچ داربست بندی نباید از ۲۵ میلیون کمتر باشد و ۲۰ روز کار و ده روز استراحت ادامه دارد و دامنه اش به یازده مجتمع پتروشیمی کشیده شده است. در پالایشگاه تهران نیز کارگران اورهال در اعتراض به اضافه کاری های اجباری و سطح نازل حقوقهایشان از روز ۶ تیر در اعتصاب هستند.  به علاوه کارکنان رسمی وزارت نفت با خواستهای معیشتی خود برای ساعت ده صبح روز دهم تیرماه فراخوان به تجمع سراسری در مقابل وزارت نفت را داده اند.

بدین ترتیب بخش های مختلف کارگران نفت با اعتراضاتشان دارند به میدان می آیند . کارگران نفت این بخش شاغل در یک بخش کلیدی اقتصادی جامعه با قدرت مبارزاتشان و با جلو آوردن مطالباتی چون افزایش حقوقها به بالای ۲۵ میلیون، پایان دادن به اختلاسها و دزدی ها و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل مستقیما  بر توازن قوای مبارزاتی بنفع جنبش کارگری و اعتراضات مردمی  تاثیر گذارند. گسترش مبارزات بخش های مختلف نفت گام مهمی در گسترش اعتصاباتی سراسری کارگری و اعتصابات عمومی در سطح جامعه است.از این مبارزات باید وسیع حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ تیر ۱۴۰۱، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل و اهواز

اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی در اشکال مختلف ادامه دارد. روز ۱۵ مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی …