جمهوری اسلامی روز چهارشنبه،۱۰ زندانی را در زندان رجایی شهر کرج اعدام کرده

جمهوری اسلام روز چهارشنبه ٨ تیر ماه ١٠ زندانی را در زندان رجایی شهر کرج اعدام کرد. ۸ زندانی اعدام شده همگی از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. همچنین دو زندانی به نام های ایمان صفوی پیشتر از بابت اتهام “لواط به عنف” و مهدی خالگلدی از بابت اتهام “تجاوز به عنف” به اعدام محکوم شده بودند. از هرانا

اینرا هم بخوانید

پرتاب ماهواره خیام جمهوری اسلامی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط روسیه

فارس نوشت ماهواره ای خیام جمهوری اسلامی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد. …