پخش زنده: حمایت و دخالتگری فعالانه بخشهای مختلف از اعتراضات سراسری، اعتصابات سراسری و اعتصاب عمومی

اینرا هم بخوانید

نیم نگاه: سی و یکمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست کارگری و انقلاب ۱۴۰۱