موزیک ویدیو ببخشید از توماج

اینرا هم بخوانید

موزیک اسماعیل بخشی کاری از پدرام پور کریمی، تقدیم به اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و همه کارگران و زندانیان هفت تپه، زنده باد جنبش برابری‌ طلبی و آزادی‌ خواهی