کارزار اتحاد در مخالفت با حجاب اجباری -شهلا دانشفر

ندای زنان ایران” یک نهاد مدافع حقوق زن طی گزارشی از موفق بودن کارزاراتحاد در مخالفت با حجاب اجباری و اینکه در زمان کوتاهی توانسته است بیش از ۷۰۰ هزار کاربر را در فضای اینستاگرام با خود همراه کند و اتحاد پرشور و قدرتمندی را در مخالفت با #حجاب_اجباری در مقابل چشم همگان قرار دهد، خبر میدهد. این موفقیت را به دست اندر کاران این کارزار و به جنبش رهایی زن شادباش میگویم. ندان زنان ایران در گزارش خود ضمن قدردانی از همراهی وسیع با آن بر گسترش این کارزار تاکید کرده و مینویسد:”از آنجا که بدلیل عمر ۲۴ ساعته استوریها، آمار باکس، پایین می رود. ضمن قدردانی از همه کسانیکه در این باکس استوری همراه شدند از همه می خواهیم با براه انداختن طوفانهای استوری با عنوان ”در این اتحاد همراه شوید، مخالف حجب اجباری هستیم“ کمپین را تداوم بخشید. “. فراخوان به جا ست و چنین کارزارهایی باید وسیع تکثیر شوند.

کارزار “اتحاد درمخالفت با حجاب اجباری”در بیست و نهم تیرماه آغاز شد و بطور واقعی ادامه کمپین “حجاب بی حجاب ” و روز حجاب برگیران ۲۱ تیر است.. در این کارزار طیف های وسیعی از مردم شرکت کردند. یک نمونه آن اعلام همبستگی کارگران نیشکر هفت تپه است که بصورت پیامی در کانال مستقل کارگران هفت تپه درج شده بود.

همانطور که قبلا هم اشاره کردیم کارزار “حجاب بی حجاب” و حجاب برگیران سراسری روز ۲۱ تیر نقطه عطفی در جنبش جنبش علیه حجاب اجباری و علیه بساط آپارتاید جنسی حاکم بود. در شرایطی که جامعه از اعتراض میجوشد جمهوریی اسلامی در کنار دستگیرها و پرونده سازی ها و تشدید فشار بر روی بخش های مختلف معرض جامعه، هفته ” عفاف و حجاب اسلامی” اش را علم کرد و روز ۲۱ تیر را نیز تحت همین عنوان به راه انداخت تا با به میدان آوردن گشت های ارشاد و نیروهای متنوع سرکوبش در فضای پر تحرک اعتراضی جامعه قدرتنمایی ای کند و بدین ترتیب تعرضی گسترده علیه زنان و کل جامعه را در دستور گذاشت. اما زنان و مردان معترض و کل جامعه با کارزار “حجاب بی حجاب” جانانه در برابر این قشون کشی ها ایستادند و زنان در پناه حمایت های مردمی با حجاب برگیران سراسری در بیست و یکم تیرماه پاسخ محکمی به سرکوبگرن حکومت دادند و بییست و یکم تیر ماه را به روزی فراموش نشدنی و تاریخی در جنبش رهایی بخش زن تبدیل کردند.

به این مناسبت علاوه بر جدالی میدانی ما شاهد انتشار بیانیه های حمایتی از سوی تشکلها و گروههای از کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، و فعالینی اجتماعی در همبستگی با کارزار حجاب بی حجاب بودیم. به این مناسبت هنرمندان با طرحها و کاریکاتوری های زیبایشان هنر آفرینی کردند. هنرمندانی ترانه سرایی کردند و ترانه هایی زیبا خوانده شد و کل جامعه مثل یک ارکستر هماهنگ سرود آزادگی سر داد و مقابل تعرض حکومت قد علم کرد. در ادامه چنین تحرک اجتماعی وسیع است که اکنون شاهد استقبال صدها هزار نفره از کارزار اینستاگرامی علیه حجاب اجباری هستیم . و همه اینها تبلوری از صف متحد مبارزاتی مردم در برابر سرکوبگری های حکومت علیه زنان و کل جامعه است که در آن جنبش رهایی زن بیش از بیش به مرکزثقل این اتحاد مبارزاتی تبدیل شده است. بدین ترتیب تا همین جا جنبش رهایی زن در یک همگرایی و اتحاد مردمی شکست دیگری بر حکومتیان تحمیل کرد. این را در اظهارات خودحکومتیان و بالا گرفتن بیشتر نزاعهایشان به روشنی میتوان دید. و امروز بیش از بیش حجاب به یک موضوع سیاسی روز در جدال با حکومت آپاراتاید جنسی تبدیل شده است. حکومتیان در اظهاراتشان حجاب را سنگر اول خوانده اند و میگویند که اگر این سنگر را از دست دهند باقی سنگرها نیز از دست خواهد رفت. با اتحاد مبارزاتی ما میتوانیم و تمامی سنگر ها را بدست آوریم. جمهوری اسلامی با کل بساط آپارتاید جنسی اش باید به زباله دان تاریخ سپرده شود.

مندرج در کارگر کمونیست ۷۳۷

اینرا هم بخوانید

با تمام توان علیه اعدامها به خیابان بیائیم!متن پیام تلویزیونی حمید تقوائی در رابطه با اعدام سه جوان در اصفهان

جان باختن سعید، مجید و صالح عزیز را به خانواده این عزیزان صمیمانه تسلیت میگویم. …