پیرامون کارزار نجات جمشید شارمهد از اعدام- مینا احدی

یک سوال از مینا احدی

انترناسیونال : مینا احدی شما و خانم غزاله شارمهد و تعدادی بیشتری از فعالین سیاسی و فعالین کارزار علیه اعدام مدتی است در ارتباط با کیس آقای جمشید شارمهد کارزاری برای آزادی او و نجات ایشان از اعدام توسط حکومت اسلامی، سازماندهی کرده اید. در اینباره و برگزاری دادگاه آقای جمشید شارمهد که سه شنبه ۴ مرداد  برگزار شد چه اقداماتی انجام داده اید و توضیح دهید که پرونده به کجا کشیده است؟

مینا احدی:  کمپین نجات جمشید شارمهد، کمپینی است علیه آدم ربایی یک حکومت فاشیست اسلامی. اینها در روز روشن، فعال سیاسی را از کشورهای نزدیک به ایران می دزدند و با این عمل وحشیانه، مثلا میخواهند قدر قدرتی خود را نشان دهند. آقای شارمهد یک گروگان این حکومت است. ٧٢٧روز در انفرادی بوده، در این مدت با هیچکس تماس نداشته، داروهای او را به او نمیدهند و دندانهایش ریخته و مجبور است با لثه غذا بخورد و حکومت اسلامی با وقاحت اما در مورد حمید نوری، عجز و لابه میکند که در زندان سوئد حقوق آن آدمکش رعایت نشده!

بهر حال ما در مقابل این آدم ربایی به همراه خانواده آقای شارمهد و بویژه دختر او غزاله و سازمانهای آلمانی و از جمله مریم کلارن دختر یک گروگان دیگر ایرانی –آلمانیخانم ناهید تقوی این کمپین را به پیش میبریم. ما یک نامه سرگشاده به خانم بربوک وزیر امور خارجه آلمان نوشته ایم که بیش از ٧٥ هزار نفر آن نامه را امضا کرده و از دولت آلمان میخواهد سکوت خود در مقابل این آدم ربایی را شکسته و حرفی بزند و اقدامی بکند. ما چندین کنفرانس مطبوعاتی سازمان داده و روز شنبه این هفته سه جولای میتینگی در مقابل کنسولگری حکومت اسلامی در فرانکفورت سازمان داده ایم.

آخرین دادگاه آقای شارمهد روز سه شنبه ٢٦ جولای در تهران بود که در آن قاضی صلواتی که به جنایتکاری و قسی القلب بودن معروف است دهها اتهام ساختگی را علیه آقای شارمهد در دادگاه خواند و در نهایت وقتی آقای شارمهد این اتهامات را رد کرد روی انفجار در حسینیه شیراز فوکوس کرد و به نوعی همه شاهد بودیم که با اتکا به همین اتهام و با سناریوسازی میخواهند به شارمهد این اقدام را تحمیلکنند، و میتوانند حکم اعدام صادر کنند و در دادگاه پنجم حتی از اعدام در ملاء عام حرف زدند. ما اینرا بشدت محکوم میکنیم و قبلا هم گفته ایم در مورد همه اتهامات حاضریم هیئتی از آلمان به ایران فرستاده و تحت نظر وکلای بی مرز و یا حتی سازمان ملل و عفو بین الملل، کسانی به این اتهامات رسیدگی کنند و فاکتها را بر اساس استاندارد بین المللی بررسی کنند و تکلیف این شیطان سازی از آقای شارمهد را روشن کنند.

این کمپین مهم است چرا که در مقابل آدم ربایی حکومت و قوه قضاییه و سیستم قضایی قرون وسطایی حکومت هست و ما توانسته ایم توجه زیادی به این موضوع در آلمان و تا حدودی در رسانه های انگلیسی زبان جلب کنیم. دادگاه ششم جمشید شارمهد، در رسانه های بین المللی انعکاس گسترده ای داشته و باعث شده یکبار دیگر نگاهها به ابعاد گسترده اعدامها در چند ماه اخیر در ایران جلب شود. روزنامه مهم فرانکفورتر آلگماینه امروز مطلب مفصلی در مورد کمپین نجات شارمهد و دادگاه او و همچنین گسترش آدم کشی حکومت اسلامی دارد. تیتر این مطلب اینست:۲۱۵ اعدام در ایران از آغاز سال نو، همچنین روزنامه انگلیسی گاردین در این مورد مطلبی دارد که بسیار مهم است. 

اینرا هم بخوانید

«زوال جمهوری اسلامی» در ورودی سازمان‌ ملل را باید گل گرفت! – شمی صلواتی

این سازمان اگر بر اساس ارزش‌های انسانی بنا شده بود میزبان قاتل مردم ما«رئیسی » …