خامنه ای و وحشت در راس مرداب اسلامی- کاظم نیکخواه

خامنه ای این هفته امام جمعه ها را جمع کرد تا به آنها هشدار بدهد که تلاش کنند با تغییر رفتار خود قلب مردم را بدست بیاورند! تذکرات او به امام جمعه ها قابل توجه است. او به امام جمعه ها که منفورترین بخش حکومت هستند دستور داد که “سلوک مردمی” داشته باشند و به میان همه مردم بروند و فقط به یک بخش ارتباط نداشته باشند، به جوانان توجه بیشتری بکنند، حرفهای “پر مغز” بزنند، و مهمتر از همه از فعالیت اقتصادی دست بردارند و بقول حکومتی ها “طهارت اقتصادی” داشته باشند!
شان نزول این تذکرات را خامنه ای در میان صحبتهایش بیان کرد و به فضای جامعه و مبارزات زنان و جنبش حجاب بی حجاب اشاره کرد و نشان داد که وحشت اصلی خامنه ای از کجا آب میخورد. بنا به گزارش روزنامه های دولتی ” رهبر انقلاب در ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب مطرح است اشاره کردند و گفتند: این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراَ هم بار دیگر به بهانه حجاب، همان تلاش های ناکام در حال تکرار است”.

مدتهاست که از رفتار و وجنات حاکمین وحشتشان را آشکارا میشود دید. حکومت اسلامی از یک طرف معلم و بازنشسته و زنان معترض را دستگیر میکند و برای کارگران و معلمان سناریو سازیهای مسخره و نخ نما راه می اندازد، گشتهای ارشادش را به خیابانها گسیل میکند، و زندانهایش را از معترضین پر کرده است، و از طرف دیگر امام جمعه هایش را تشویق میکند که تلاش کنند قلب مردم را بدست آورند!
اما این تقلایی از سر استیصال است. خامنه ای خوب میداند که اوضاع خرابتر از آنست که بشود کار چندانی برای آن انجام داد. با سرکوب و دستگیری و آدم ربایی و رجزخوانی نتوانسته اند به جایی برسند و مردم را ساکت کنند. آخوندها و گشتهای ارشادشان در خیابانها از مردم کتک میخورند و تحقیر میشوند و فراری داده میشوند، دختران و پسران جشن و پارتی میگیرند و حکومتیان را به تمسخر میگیرند، مردم گرسنه و معترض در خیابانها به سران حکومت فحش میدهند و خشمشان را بیرون میریزند، و ناقوس مرگ حکومت اسلامی همه جا به صدا در آمده است.

امام جمعه ها منفورترین بخش حکومت در میان مردم هستند. اما کانون و مرکز نفرت مردم اتفاقا خود بیت رهبری و شخص خامنه ای است. دزدی و فساد و مزخرف گویی از همین منجلاب بالای حکومتی سرچشمه میگیرد. کل این جماعت به همراه عمله اکره و آقازداده ها و نیروهای مسلح مزدورشان، بقول مردم جامعه را به گند گشیده اند. دزدی و جنایت و فساد و تحجر و خرافه پراکنی و نابود کردن محیط زیست و بی ارزش کردن جان انسانها به اوج خود رسیده است.
مردم دیگر فقط گله و شکایت نمیکنند. ایستاده اند و می جنگند . راه دیگری برایشان نمانده است و این راه را انتخاب کرده اند . فضای سرنگونی طلبی در میان تمام بخشهای مردم حاکم است. مردم میخواهند این باند کثیف حاکم را از جامعه جارو کنند و زندگی خود را از دست این مافیای بیرحم و چپاولگر خلاص نمایند. امروز همه کس میداند که یک جنگ علنی در خیابانها با حکومتیان در جریان است. آخوندها و وابستگان حکومت جرات راه رفتن در خیابان بدون محافظ را ندارند. انزجار از حکومت و امام جمعه ها و از شخص خامنه ای همه جا به اشکال مختلف و علنا بیان میشود. کار به جایی رسیده است که بسیاری از مردم دیگر حتی دغدغه دستگیری و زندان رفتن ندارند. دختران و زنان به گشتهای ارشاد و خواهر زینب ها حمله میکنند و به آنها میگویند بیایید ما را بگیرید. به این جامعه گند زده اید و دیگر چه میخواهید بکنید؟

مشاهده این فضای ملتهب و انفجاری جامعه است که امروز خامنه ای را به صرافت تذکر دادن به امام جمعه ها انداخته است. اما چهل سال دیر شده است. امام جمعه ها و در راس آنها خامنه ای و بیت رهبریش کانون دزدیهای میلیاردی و همه گونه تعرض به مردم و لجن پاشیدن به جامعه هستند .
برای حکومتیان دیگر به دست آوردن قلب مردم حتی اگر به طور جدی تلاش کنند، مطلقا غیر ممکن است. یک دریای عظیم خون و جنایت میان مردم و حکومت وجود دارد که با نصیحت و موعظه و روضه خوانی پر شدنی نیست. تنها راه برای خامنه ای و حکومتیان اینست که شر خود را از سر مردم کم کنند. این را مردم با انقلابشان علیه باند مافیائی حاکم بزودی عملی خواهند کرد.

اینرا هم بخوانید

تداوم قدرتمند اعتراضات مطالباتی در متن شرایط جدید انقلاب- مهران محبی

مندرج در کارگر کمونیست ۷۹۸ جمهوری اسلامی از حدود بیش از دو ماه قبل از …